CSharp

08 Jul
[Loạt bài viết] Bài 4: XML Schema là gì?

[Loạt bài viết] Bài 4: XML Schema là gì?

Bài viết này giúp cho các bạn hiểu được XML Schema và các đặc điểm của nó như cấu trúc Schema, các thành phần của Schema và các kiểu dữ liệu của Schema

Read More
08 Jul
[Loạt bài viết] Bài 3: Document Type Definition (DTDs) là gì?

[Loạt bài viết] Bài 3: Document Type Definition (DTDs) là gì?

Trong bài này chúng ta sẽ làm quen khái niệm DTDs như khai báo DOCTYPE, khai báo Element và cách tạo DTDs trong file XML, validation XML bằng DTDs…

Read More
08 Jul
[Loạt bài viết] Bài 2: 10 điểm ghi nhớ khi làm việc với XML

[Loạt bài viết] Bài 2: 10 điểm ghi nhớ khi làm việc với XML

Bản tóm tắt sau là 10 điểm giúp bạn nắm được đầy đủ những khái niệm cơ bản cho phép người mới học có khái niệm chung trước khi đi vào chi tiết.

Read More
08 Jul
[Loạt bài viết] Bài 1: Giới thiệu sơ lược về XML

[Loạt bài viết] Bài 1: Giới thiệu sơ lược về XML

Trước khi XML ra đời đã có nhiều kiểu định dạng văn bản điện tử như GML (Generalized Markup Language) của IBM, SGML (Standard Generalized Markup Language) của ANSI vào năm 1980 và HTML (Hyper Text Markup Language)

Read More
08 Jul
 Web Service

Ví dụ thực hành cơ bản về SOAP, WSDL và ASP.NET

Về bản chất, Web service dựa trên XML và HTTP, trong đó XML làm nhiệm vụ mã hóa và giải mã dữ liệu và dùng SOAP để truyền tải

Read More
13 May

Tạo playlist trong Windows Media Palyer với C#

Phương thức sau tạo playlist cho 1 control WindowsMediaPlayer.

Read More
17 Apr

Giới thiệu các phím tắt trong Visual Studio 2008

Dịch chuyển con trỏ qua lại giữa vị trí của một cặp dấu ngoặc. Nếu con trỏ đang đứng ở vị trí của ngoặc ;”Mở”, khi nhấn cặp phím tắt này con trỏ sẽ dịch chuyển đến ngay vị trí của ngoặc ”Đóng” và ngược lại

Read More
26 Feb

LINQ, là gì và tại sao ?

LINQ ra đời bởi vì cách viết Entity trước đây tạo ra quá là nhiều code nhưng lại có thể dùng auto coding (xài Code Smith chẳng hạn). Có thể ở background, MS có thuê mấy thèng viết Code Smith làm LINKQ cũng nên ^^.

Read More
11 Jan

Chương trình minh họa chức năng giải phương trình bậc hai

Xây dựng chương trình minh họa chức năng giải phương trình bậc hai

Read More

Các trang

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR