CSharp

08 Jul
[Loạt bài viết] Bài 4: XML Schema là gì?

[Loạt bài viết] Bài 4: XML Schema là gì?

Bài viết này giúp cho các bạn hiểu được XML Schema và các đặc điểm của nó như cấu trúc Schema, các thành phần của Schema và các kiểu dữ liệu của Schema

Read More
08 Jul
[Loạt bài viết] Bài 3: Document Type Definition (DTDs) là gì?

[Loạt bài viết] Bài 3: Document Type Definition (DTDs) là gì?

Trong bài này chúng ta sẽ làm quen khái niệm DTDs như khai báo DOCTYPE, khai báo Element và cách tạo DTDs trong file XML, validation XML bằng DTDs…

Read More
08 Jul
[Loạt bài viết] Bài 2: 10 điểm ghi nhớ khi làm việc với XML

[Loạt bài viết] Bài 2: 10 điểm ghi nhớ khi làm việc với XML

Bản tóm tắt sau là 10 điểm giúp bạn nắm được đầy đủ những khái niệm cơ bản cho phép người mới học có khái niệm chung trước khi đi vào chi tiết.

Read More
08 Jul
[Loạt bài viết] Bài 1: Giới thiệu sơ lược về XML

[Loạt bài viết] Bài 1: Giới thiệu sơ lược về XML

Trước khi XML ra đời đã có nhiều kiểu định dạng văn bản điện tử như GML (Generalized Markup Language) của IBM, SGML (Standard Generalized Markup Language) của ANSI vào năm 1980 và HTML (Hyper Text Markup Language)

Read More
08 Jul
 Web Service

Ví dụ thực hành cơ bản về SOAP, WSDL và ASP.NET

Về bản chất, Web service dựa trên XML và HTTP, trong đó XML làm nhiệm vụ mã hóa và giải mã dữ liệu và dùng SOAP để truyền tải

Read More
13 May
Trương Mỹ Nhân Showbiz

Tạo playlist trong Windows Media Palyer với C#

Phương thức sau tạo playlist cho 1 control WindowsMediaPlayer.

Read More
17 Apr
Trương Mỹ Nhân Showbiz

Giới thiệu các phím tắt trong Visual Studio 2008

Dịch chuyển con trỏ qua lại giữa vị trí của một cặp dấu ngoặc. Nếu con trỏ đang đứng ở vị trí của ngoặc ;”Mở”, khi nhấn cặp phím tắt này con trỏ sẽ dịch chuyển đến ngay vị trí của ngoặc ”Đóng” và ngược lại

Read More
26 Feb
Trương Mỹ Nhân Showbiz

LINQ, là gì và tại sao ?

LINQ ra đời bởi vì cách viết Entity trước đây tạo ra quá là nhiều code nhưng lại có thể dùng auto coding (xài Code Smith chẳng hạn). Có thể ở background, MS có thuê mấy thèng viết Code Smith làm LINKQ cũng nên

Read More
11 Jan
Chương trình minh họa chức năng giải phương trình bậc hai

Chương trình minh họa chức năng giải phương trình bậc hai

Xây dựng chương trình minh họa chức năng giải phương trình bậc hai

Read More
25 Dec
Bài 7: Xuất kết quả report ra Excel, PDF

Bài 7: Xuất kết quả report ra Excel, PDF

Đọc mấy bài ở trên các bạn chắc đã nắm đc sơ sơ về crytal report rùi, giờ nói thêm về việc trích xuất ra các định dạng của Excel hoặc PDF

Read More
25 Dec
Bài 6: Tạo reports từ XML

Bài 6: Tạo reports từ XML

Nãy giờ ta mới chỉ tạo report từ database truyền thống, giờ sẽ chơi với 1 kiểu dữ liệu hiện đại hơn là XML cho nó máu

Read More
25 Dec
Bài 5: Tạo dynamic reports trong C#

Bài 5: Tạo dynamic reports trong C#

Mấy bài trước, chúng ta tạo report từ những database đã được chọn sẵn, bây giờ ta tạo report từ kết quả của các query SQL lúc runtime.

Read More
25 Dec
Bài 4 : Tạo reports từ Sql query

Bài 4 : Tạo reports từ Sql query

Ở bài này tui sẽ tạo report từ kết quả của các query trong Sql, vẫn sử dụng DataSet. Tui sẽ tạo report cho bảng Product trong cái database đã nói ở bài trên cùng nhé,câu truy vấn của chúng ta như sau :

Read More
25 Dec
Bài 3: Tạo reports từ DataSet

Bài 3: Tạo reports từ DataSet

Mấy bài trước tui chỉ tạo report từ database, ở bài này tui sẽ tạo 1 report từ DataSet coi sao nhé. Tạo 1 project winform mới, add thêm vào 1 DataSet,

Read More
25 Dec
Bài 2: Sử dụng parameter trong crytal report

Bài 2: Sử dụng parameter trong crytal report

Mọi việc cũng giống như trên, đến bước chọn các table thì ta chọn cả 3 table cho nó máu, sau đấy là chọn các fields muốn report :

Read More

Các trang

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung

Bài bình luận gần đây