Cornered development

25 Jul

Hướng dẫn Sorting Views với module DraggableViews trong Drupal 8

Views are the most significant part of a Drupal website. Almost every Drupal site uses one or more views to list their content. The Views module is a Drupal 8 core module that manages these lists of content

Read More
04 Jun
Bài 50: Hãy tìm số đảo ngược của số nguyên dương n

Bài 50: Hãy tìm số đảo ngược của số nguyên dương n trong C/C++

Bài 50: Hãy tìm số đảo ngược của số nguyên dương n trong C/C++

Read More
14 May
Bài toán tính x^y với x, y là số thực trong Pascal
14 May
Tính x^n với n là số nguyên không âm trong Pascal

Tính x^n với n là số nguyên không âm trong Pascal

 Tính x^n với n là số nguyên không âm trong Pascal

Read More
21 Apr
so nguyen lon nhat pascal

Viết phương trình pascal tìm số tự nguyên lớn nhất và in ra màn hình

Viết phương trình pascal in ra màn hình số tự nhiên lớn nhất và nhỏ nhất 

Read More
26 Mar
React Js

Hướng dẫn sử dụng Redux để quản lý hiệu quả trong ứng dụng React

Redux store là 1 object chứa state toàn bộ app trong đó có nhiều object con chứa state của mỗi component cần lưu state vào store nó được combine trong rootreducer

Read More
26 Mar
React Js

Cài đặt Webpack để viết Reactjs bằng ES6 và những thuận lợi của ES6

Có thể nói sau 1 thời gian sử dụng ES6, viết code nhanh hơn và cấu trúc tập tin nhìn cũng gọn gàng hơn, sau đây là điểm qua một số điểm lợi mà mình trải nghiệm thực sự:

Read More
03 Mar
React Js

Cấu trúc thư mục của một dự án React đúng chuẩn www.Airbnb.com

Cách viết component chuẩn trong React. Mục tiêu là làm sao cho dự án dễ quản lý, cũng như dễ hiểu để cộng tác làm việc với nhau, cũng như tăng tính tái sử dụng của một component React

Read More
23 Feb
Graph Query Language

Graph Query Language do Facebook tạo ra từ năm 2012

GraphQL là Graph Query Language do Facebook tạo ra từ năm 2012 cung cấp giao thức chung cho phép giao tiếp giữa client và server để cập nhật và lấy dữ liệu.

Read More
23 Feb
React Js

Làm thế nào để tương tác với hệ sinh thái của React JS hiệu quả

Bài viết giả sử là bạn đã từng có kinh nghiệm xây dựng web với HTML, CSS và Javascript.

Read More
23 Feb
React Js

Vue-Native - nền tảng di động của Vue.js bị phân tán

Cuộc đua đã ngã mũ với Angular.js khi hiện tại chỉ đạt gần 50k sao ở Github và đà tăng trưởng về sao cũng chậm lại khá rõ khi cách đây 2 năm đã ở ngưỡng ~35k.

Read More
23 Feb
Các chức năng mới của ES6 của bộ tiêu chuẩn ECMAScript

Các chức năng mới của ES6 của bộ tiêu chuẩn ECMAScript

Trong phạm vi bài viết này, mình sẽ liệt kê ra một số chức năng nổi bật nhất. Và mình sẽ hạn chế dịch những tên khái niệm này ra tiếng Việt,

Read More

Các trang

Photo Gallery & Recent Posts

Ảnh đẹp về công nghệ, xe hơi...


06 Jun
Hướng dẫn thêm HTML tags vào trong <head> in Drupal 8

Hướng dẫn thêm HTML tags vào trong <head> in Drupal 8

This is done by passing a render array and most of the time you'll use the type 

by admin / Bình luận
01 Jan
Hai công nghệ mới để lựa chọn là Drupal 8 và Symfony 2

Hai công nghệ mới để lựa chọn là Drupal 8 và Symfony 2

Chưa bao giờ thế giới chứng kiến sự ra đời của nhiều công nghệ mới như hiện nay. Và một trong những quả sơ-ri trên chiếc bánh “công nghệ” đó là Drupal được tạo ra dựa trên nền tảng của Sympony 2.

by admin / Bình luận
19 Feb
Sự khác biệt Entity Property API ở Drupal 8 và Drupal 7

Sự khác biệt Entity Property API ở Drupal 8 và Drupal 7

While the conversion to full CRUD for entities and classed objects for Drupal 8 made good progress

by Thủy Trần Thanh / Bình luận
16 Aug
Phần 1: bắt đầu phát triển Drupal 8 Module Development

Phần 1: bắt đầu phát triển Drupal 8 Module Development

With the impending Drupal 8 code freeze, developers will be scrambling to get their modules ready in time for the official release

by Thủy Trần Thanh / Bình luận
27 Jun
Phân tích Drupal major version adoption năm 2015

Phân tích Drupal major version adoption năm 2015

This only goes back to June 2008 which is after D6 came out, so it's not ideal, but we can still glean some useful data out of it.

by admin / Bình luận
18 Jan
Giới thiệu PHP và JavaScript Closures, cài đặt Drupal 8

Giới thiệu PHP và JavaScript Closures, cài đặt Drupal 8

They are automatically constructed and once constructed they can not be changed and the only thing you can do

by admin / Bình luận
06 Jun
Hướng dẫn chính cho Drupal 8: Episode 4 - Multilingual Improvements

Hướng dẫn chính cho Drupal 8: Episode 4 - Multilingual Improvements

Please note that since Drupal 8 is still under active development, some of the details below may change prior to its release.

by admin / Bình luận
25 Aug
Những thay đổi ngạc nhiên ở Drupal 8

Những thay đổi ngạc nhiên ở Drupal 8

I started writing this blog post with a different title in mind. I intended to write a list of the things that would actually surprise new users of Drupal 8, but I ended up with a very short list.

by Thủy Trần Thanh / Bình luận
27 Jun
JSON hay XML - API nào tốt nhất trong Drupal

JSON hay XML - API nào tốt nhất trong Drupal

Bottom line: unless you are targeting a consumer who you know depends on XML, your best bet is to go with JSON.

by admin / Bình luận
12 Mar
Ví dụ đơn giản về sử dụng PHPUnit và Drupal 8 năm 2015

Ví dụ đơn giản về sử dụng PHPUnit và Drupal 8 năm 2015

So, instead of duplicating what’s already out there, I’m going to focus on some principles 

by admin / Bình luận