Cornered development

30 Dec
Cài đặt Drupal Console để generate Module và Theme Code

Cài đặt Drupal Console để generate Module và Theme Code

Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt Drupal Console với quyền truy cập toàn cục (global access) trên máy tính của bạn.

Read More
29 Dec
Hướng dẫn thay đổi http sang https bằng cách cập nhật field data body

Hướng dẫn thay đổi http sang https bằng cách cập nhật field data body

Google đã đưa giao thức bảo mật https từ năm 2011 vào các tiêu chí xếp hạng, nhưng cho đến tháng 8/2014 mới chính thức thông báo ưu tiên xếp hạng cho các website dựa trên chứng chỉ bảo mật SSL (Secure Socket Layer)

Read More
11 Aug

Giải đề thi HSG Tin học lớp 9 với Pascal tỉnh Quảng Bình

Trong cuộc thi giải toán qua mạng internet mỗi học sinh đều có số điểm tích lũy riêng của mình. Số điểm tích lũy của mỗi học sinh là một số nguyên dương K (0 < K ≤ 2x10^9)

Read More
11 Aug
Giải bài toán cổ Trăm Trâu với Pascal

Giải bài toán cổ Trăm Trâu với Pascal

Hỏi có bao nhiêu trâu đứng , trâu nằm , trâu già ?

Read More
11 Aug

Cu Tí thường xuyên tham gia thi lập trình trên mạng với Pascal

Cu Tí thường xuyên tham gia thi lập trình trên mạng. Vì đạt được thành tích cao nên Tí được gửi tặng một phần mềm diệt virus

Read More
11 Aug

Tính tổng bình phương của các số âm trong một mảng gồm N phần tử với Pascal

Duyệt qua tất cả các phần tử A[i] trong mảng: Nếu A[i]<0 thì cộng dồn (A[i])2 vào biến S.

Read More
11 Aug
Tổng hợp các bài tập Pascal lớp 8 có lời giải

Tổng hợp các bài tập Pascal lớp 8 có lời giải

Hãy nhập vào chiều dài d và chiều rộng r, viết chương trình tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.

Read More
13 Apr

Pascal | Viết chương trình thao tác trên danh sách sinh viên (có các thông tin Hoten, Maso, Loai, Toan, Ly, DTB)

Viết chương trình thao tác trên danh sách sinh viên (có các thông tin Hoten, Maso, Loai, Toan, Ly, DTB) :

Read More
13 Apr
Pascal | Viết chương trình thao tác trên các điểm trên mặt phẳng (có các thành phần X, Y)

Pascal | Viết chương trình thao tác trên các điểm trên mặt phẳng (có các thành phần X, Y)

Viết chương trình thao tác trên các điểm trên mặt phẳng (có các thành phần X, Y) :

Read More
13 Apr
Pascal | Cho một ngày trong năm hãy xác định xem thử ngày này là này thứ mấy

Pascal | Cho một ngày trong năm hãy xác định xem thử ngày này là này thứ mấy

Cho 14/03/2003 là một ngày trong năm. Hãy xác định xem thử ngày này là này thứ bao nhiêu của năm đó.

Read More
13 Apr
Pascal | Nhập vào một số tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của nó

Pascal | Nhập vào một số tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của nó

Nhập vào một số tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của nó.

Read More
13 Apr
Pascal | Tìm USCLN(a, b) va BSCNN(a, b)

Pascal | Tìm USCLN(a, b) va BSCNN(a, b)

Nếu i là ước số của a và b thì a và b đồng thời chia hết cho i

Read More

Các trang

Photo Gallery & Recent Posts

Ảnh đẹp về công nghệ, xe hơi...


12 Mar
Viết Hello World module để test trong Drupal 7 kết hợp SimpleTest

Viết Hello World module để test trong Drupal 7 kết hợp SimpleTest

This tutorial covers writing a "Hello World" test for Drupal 7 using the SimpleTest framework 

by admin / Bình luận
12 Mar
Hướng dẫn Managing configuration trong Drupal 8

Hướng dẫn Managing configuration trong Drupal 8

Drupal 8 has a whole new configuration system that uses human-readable text files in the YAML (.yml) format to store configuration items. 

by Thủy Trần Thanh / Bình luận
11 Feb
Giới thiệu RESTful Web Services trong Drupal 8

Giới thiệu RESTful Web Services trong Drupal 8

REST is one of the most popular ways of making Web Services work. There are other formats such as SOAP or XML-RPC, but we are only going to focus on REST because it is the Drupal standard. REST utilizes HTTP methods, such as GET, POST, and DELETE.

by Thủy Trần Thanh / Bình luận
26 Jun
Resizing Fields in Drupal 8 Without Losing Data

Hướng dẫn Resizing Fields trong Drupal 8 để không bị Losing Data

Drupal's field system is awesome and it is one of the reasons why I started using Drupal in the first place. However, there are some small limitations in it which surface from time to time.

by admin / Bình luận
12 Dec
Hướng dẫn tạo 1 Drupal 8 block năm 2015

Hướng dẫn tạo 1 Drupal 8 block năm 2015

We will generate a block that will allow us to display a welcome text and the name of the user logged in. Execute the following command

by admin / Bình luận
31 Oct
Giới thiệu 5 Hurdles cần phải biết tại Drupal 8

Giới thiệu 5 Hurdles cần phải biết tại Drupal 8

This means that if you have a 5-year-old Drupal 6 site, you will find major value in upgrading directly to Drupal 8. Many other benefits can justify the cost, including an easier to administer, responsive site.

by admin / Bình luận
19 Apr
Updating Drupal core automatically

Demo chưa hoàn chỉnh: Updating Drupal core phiên bản 8.x tự động

Last week Drupalcon North America was held in Seattle, where Dries opened the conference with the traditional "Driesnote"

by admin / Bình luận
12 Mar
Drupal 8 Configuration Workflows sử dụng Git

Drupal 8 Configuration Workflows sử dụng Git

This blog post is a textual representation of the video shared yesterday. If you are visual learner, watch it. If you are in a hurry, read this blog :). Peter's video also shows how configuration_log module can be used to materialize all config changes in Prod so they may be easily integrated back into the codebase.

by Thủy Trần Thanh / Bình luận
11 Jan
Giới thiệu RESTful Web Services ở Drupal 8

Giới thiệu RESTful Web Services ở Drupal 8

One of the Drupal 8 initiatives that really excites me is Web Services. Drupal has never been easy to work with as a web service, but all that is about to change! In this article I am going to explore what has been going on behind the scenes with RESTful Web Services

by admin / Bình luận
01 Sep
Lịch sử module Drupal Statistics, thống kê truy cập

Lịch sử module Drupal Statistics, thống kê truy cập

Admittedly this was after in 2011 I tried to get the module removed from Drupal core.

by admin / Bình luận