Cornered development

26 Mar
React Js

Hướng dẫn sử dụng Redux để quản lý hiệu quả trong ứng dụng React

Redux store là 1 object chứa state toàn bộ app trong đó có nhiều object con chứa state của mỗi component cần lưu state vào store nó được combine trong rootreducer

Read More
26 Mar
React Js

Cài đặt Webpack để viết Reactjs bằng ES6 và những thuận lợi của ES6

Có thể nói sau 1 thời gian sử dụng ES6, viết code nhanh hơn và cấu trúc tập tin nhìn cũng gọn gàng hơn, sau đây là điểm qua một số điểm lợi mà mình trải nghiệm thực sự:

Read More
03 Mar
React Js

Cấu trúc thư mục của một dự án React đúng chuẩn www.Airbnb.com

Cách viết component chuẩn trong React. Mục tiêu là làm sao cho dự án dễ quản lý, cũng như dễ hiểu để cộng tác làm việc với nhau, cũng như tăng tính tái sử dụng của một component React

Read More
23 Feb
Graph Query Language

Graph Query Language do Facebook tạo ra từ năm 2012

GraphQL là Graph Query Language do Facebook tạo ra từ năm 2012 cung cấp giao thức chung cho phép giao tiếp giữa client và server để cập nhật và lấy dữ liệu.

Read More
23 Feb
React Js

Làm thế nào để tương tác với hệ sinh thái của React JS hiệu quả

Bài viết giả sử là bạn đã từng có kinh nghiệm xây dựng web với HTML, CSS và Javascript.

Read More
23 Feb
React Js

Vue-Native - nền tảng di động của Vue.js bị phân tán

Cuộc đua đã ngã mũ với Angular.js khi hiện tại chỉ đạt gần 50k sao ở Github và đà tăng trưởng về sao cũng chậm lại khá rõ khi cách đây 2 năm đã ở ngưỡng ~35k.

Read More
23 Feb
Các chức năng mới của ES6 của bộ tiêu chuẩn ECMAScript

Các chức năng mới của ES6 của bộ tiêu chuẩn ECMAScript

Trong phạm vi bài viết này, mình sẽ liệt kê ra một số chức năng nổi bật nhất. Và mình sẽ hạn chế dịch những tên khái niệm này ra tiếng Việt,

Read More
23 Feb
React Js

Vừa native vừa hot reload - Flutter có thể làm được Game di động

Flutter là nền tảng phát triển ứng dụng đa nền tảng cho iOS và Android do Google phát triển. Flutter sử dụng ngôn ngữ DART cũng do Google phát triển và flutter

Read More
23 Feb
React Js

Lập trình ứng dụng di động với framework React Native khá hot

React Native là framework xây dựng ứng dụng di động native sử dụng Javascript do Facebook phát hành.

Read More
23 Feb
React Js

Những khái niệm cơ bản nhất về lập trình React Js

Nhận thấy các cấu hình, cài đặt môi trường mới cho dự án sử dụng React quá phức tạp, đội ngũ Facebook cùng cộng đồng mã nguồn mở đã cùng nhau tạo ra dự án hạt giống “Create React App”

Read More
23 Feb
React Js

Lập trình React Js dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI)

React Js là một thư viện javascript dùng để xây dựng UI, UI ở đây được dùng chính ở 2 nền tảng Web và Mobile.

Read More
18 Feb
Hướng dẫn cài đặt gcc-7.3.0 trên CentOS 6 và CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt gcc-7.3.0 trên CentOS 6 và CentOS 7

In this tutorial, we will take a look at how to install GCC on CentOS 7. GCC or GNU Compiler Collection is released by the Free Software Foundation and as the name suggests

Read More

Các trang

Photo Gallery & Recent Posts

Ảnh đẹp về công nghệ, xe hơi...


11 Feb
[Phần 1] Hướng dẫn tạo custom field : Field type

[Phần 1] Hướng dẫn tạo custom field : Field type

I have been experimenting with the Alpha release of Drupal 8 and so I'm sharing some of my experiences so that you can avoid the pitfalls I have encountered.

by Thủy Trần Thanh / Bình luận
11 Jan
First module in Symfony and Frameworks, Drupal 8

First module in Symfony and Frameworks, Drupal 8

Having recently started working with Drupal in module development and published my first public Module, my interests have gravitated around the next version of Drupal (v8) and what it holds in store.

by admin / Bình luận
20 Aug
Headless Websites: Những vấn đề lớn là gì?

Headless Websites: Những vấn đề lớn là gì?

Headless website architecture is gaining traction and popularity. Nearly every developer I’ve spoken to in the past six months is excited about the potential, and with good reason

by admin / Bình luận
25 Feb
Xem qua những ưu điểm của Backdrop CMS, Drupal backdrop

Xem qua những ưu điểm của Backdrop CMS, Drupal backdrop

Ethan Teague of CivicActions provides a nice overview of Backdrop CMS.

by admin / Bình luận
11 Feb
D8 to D3: Using Drupal for data visualization

D3 JavaScript library : Làm Drupal for data visualization

One of the exciting features that’s on its way in Drupal 8 is the ability to use Drupal as a RESTful web service. This means that Drupal 8 core allows you to expose data to external applications in a number of standardized formats

by Thủy Trần Thanh / Bình luận
20 Nov
Giới thiệu 2 base Themes in Drupal 8 core

Giới thiệu 2 base Themes in Drupal 8 core

My skin crawls when I see HTML filled with divs tucked inside each other over and over again like a Russian nesting doll

by admin / Bình luận
16 Aug

Drupal 8 Module Development, Phần 3 - viết Plugins

As with any new version of Drupal, a number of contributed modules will be refactored, and pulled into core.

by Thủy Trần Thanh / Bình luận
16 Aug
Drupal 8 Module Development: Phần 2 - tạo Forms

Drupal 8 Module Development: Phần 2 - tạo Forms

Like all Drupal 8 module development, creating forms isn't quite as straight forward as it has been in the past using the hook system.

by Thủy Trần Thanh / Bình luận
20 Nov
Hướng dẫn build a Blog trong Drupal 8: Using Views

Hướng dẫn build a Blog trong Drupal 8: Using Views

Just when you thought Drupal 8 couldn't get more powerful; I give to you Views in core

by admin / Bình luận
26 Jun
Resizing Fields in Drupal 8 Without Losing Data

Hướng dẫn Resizing Fields trong Drupal 8 để không bị Losing Data

Drupal's field system is awesome and it is one of the reasons why I started using Drupal in the first place. However, there are some small limitations in it which surface from time to time.

by admin / Bình luận