Mail server

29 Jul
Hướng dẫn Step by Step Cài đặt Exchange Server 2003

Hướng dẫn Step by Step Cài đặt Exchange Server 2003

Mặc định sau khi cài đặt Exchange chỉ có một dịch vụ duy nhất được khởi động đó là dịch vụ Mail qua HTTP.

Read More
28 Jul

Giải quyết các phát sinh khi đổi certificate mặc định của Exchange server 2007

Quá trình cài đặt Exchange Server 2007 sẽ phát sinh 01 self-signed certificate trên Client Access Server (CAS). Certificate này được cấp phát bởi NetBIOS name của CAS và cấp phát cho NetBIOS name của CAS với thời hiệu chỉ là 01 năm.

Read More
28 Jul

Triển khai Edge Transport Server trên hệ thống Exchange 2007

Mặc dù Edge Transport Server bị tách ly với hệ thống AD, nhưng thật ra nó vẫn liên lạc được với AD thông qua 1 tập hợp các quá trình xử lý được gọi là EdgeSync (cái này chạy trên Hub Transport Server)

Read More
28 Jul

Cài đặt Exchange 2007 với các role server Bridgehead, Client Access và Mailbox

Cài đặt Exchange 2007 cũng dễ dàng như các phiên bản trước của nó, sau khi chuẩn bị xong AD, phần còn lại hoàn toàn không khó

Read More
28 Jul

Hướng dẫn cài Exchange 2007 trên Window Server 2008

Hệ thống cài chung Exchange 2007 và Window server 2008 yêu cầu cầu hình rất cao tốt nhất khi triền khai thực tế không nên cài tất cả các server role trên cung 1 server

Read More
27 Jul

Phần 1: Nhiều website cùng domain name - Publish Multiple SSL Website Với ISA Server 2006

Ngữ cảnh bài này thay vì mua SSL wildcard certificate từ nhà cung cấp, Nhất Nghệ sử dụng SSL wildcard certificate từ Root CA cục bộ cấp phát

Read More
26 Jul

Hướng dẫn demote trong Windows Server 2012

1. Tại các hệ điều hành trước, để demote > Run gõ dcpromo > OK

Read More
26 Jul

Hướng dẫn quản lý Resource Mailboxes trong Exchange Server 2007 (Phần 2)

Trong phần trước của loạt bài này, chúng ta đã biết được cách tạo một resource mailbox và cách kích hoạt nó để một người dùng nào đó có thể truy cập thông qua cmdlet add-mailboxpermission

Read More
26 Jul

Hướng dẫn quản lý Resource Mailboxes trong Exchange Server 2007 (Phần 1)

Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách tạo Resource Mailboxes bằng Exchange Management Console và Exchange Management Shell

Read More
26 Jul
Thủ thuật quản lý mailbox trong Exchange Server 2007 (Phần 2)

Thủ thuật quản lý mailbox trong Exchange Server 2007 (Phần 2)

Sử dụng Get-MailboxStatistics cmdlet như hình 1 bạn có thể có được một số thông tin từ mailbox như chất lượng và số lượng của các mục, chất lượng và số lượng các mục đã xóa, thời gian đăng nhập và đăng xuất lần cuối

Read More

Các trang