Ứng dụng điện toán đám mây trong tăng cường sao lưu và bảo vệ dữ liệu

Ứng dụng điện toán đám mây trong tăng cường sao lưu và bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp Việt Nam 

Cuối năm 2022, một công ty nghiên cứu độc lập đã hoàn thành cuộc khảo sát của họ với 4.200 nhà lãnh đạo và người triển khai Công nghệ thông tin (CNTT) khách quan về động cơ, thách thức, và những chiến lược bảo vệ dữ liệu. 

Nghiên cứu thị trường này được thực hiện tại các tổ chức trung lập trên 28 quốc gia hàng năm bởi Veeam – một trong những công ty công nghệ phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu lớn nhất thế giới. Mục tiêu của nghiên cứu là để hiểu được thị trường bảo vệ dữ liệu đang trên đà phát triển như thế nào, nhằm đảm bảo các chiến lược sản phẩm và sáng kiến phù hợp với xu hướng thị trường.

PDF: 
Fivestar: 
Average: 5 (2 votes)