Agile and Scrum

27 Apr
Tài liệu luyện thi Agile and Scrum Process

Tài liệu luyện thi Agile and Scrum Process

Phát triển các bài unit test có thể được coi là một công cụ thiết kế thiết yếu khi team áp dụng TDD (Test-Driven Development). Khi một developer bắt đầu một nhiệm vụ viết code, cô ta sẽ viết một bài kiểm thử để nắm bắt hành vi

Read more
15 Mar
Xử lý Technical debt kịp thời sẽ tránh những hậu quả khôn lường về sau

Xử lý Technical debt kịp thời sẽ tránh những hậu quả khôn lường về sau

Technical debt được biết đến là một món nợ kỹ thuật mà đa số các lập trình viên đều đã , đang và sẽ gặp phải. Tuy nhiên không ít người chưa hiểu rõ Technical debt

Read more
14 Mar
Sưu tầm ôn tập 40 câu hỏ cho kỳ thi Scrum Developers năm 2022

Sưu tầm ôn tập 40 câu hỏi cho kỳ thi Scrum Developers năm 2022

It is the basis for Developers to forecast how many items they can deliver during the Sprint

Read more
14 Mar
Sưu tầm ôn tập 10 câu hỏi cho Scrum Developers thi năm 2022

Sưu tầm ôn tập 10 câu hỏi cho Scrum Developers thi năm 2022

How should multiple Scrum Teams deliver a "Done" potentially releasable increment in a Sprint? *

Read more
14 Mar
Ôn tập 10 câu hỏi cho Scrum Software Developers

Ôn tập 10 câu hỏi cho Scrum Software Developers thi thiệt

When multiple teams work on the same product, they should employ the "Definition of Ready" to maximize their velocity. A "Definition of Ready" ensure that the Sprint Planning can end within its time-box.

Read more
10 Mar
27 Câu hỏi ôn thi và đáp án Agile & Scrum Series 1

27 Câu hỏi ôn thi và đáp án Agile & Scrum Series 1

Gain the skills for advanced thinking on servant-leadership to bring about behavioural shifts in people and teams and arm yourself with the knowledge and information to guide your real-world decision-making, especially when dealing with complexity.

Read more
10 Mar
25 Câu hỏi ôn thi và đáp án Agile & Scrum Series 2

25 Câu hỏi ôn thi và đáp án Agile & Scrum Series 2

The Professional Scrum Master, a designation offered by Scrum.org™ to practitioners who successfully complete the Professional Scrum Master™ training and demonstrate their understanding by passing the exam, validates your expertise as a Scrum professional.

Read more
10 Mar
25 Câu hỏi ôn thi và đáp án Agile & Scrum Series 3

25 Câu hỏi ôn thi và đáp án Agile & Scrum Series 3

With training material created by Scrum co-creator Ken Schwaber, the PSM™ I course is a combination of instruction and team-based exercises and teaches what is at the heart of the Scrum and Agile movement.

Read more
10 Mar
15 Câu hỏi ôn thi và đáp án Agile & Scrum Series 4

25 Câu hỏi ôn thi và đáp án Agile & Scrum Series 4

The Professional Scrum Master™ I certification course is about mastering the Scrum framework: planning for product delivery, understanding the nuances behind working with people and teams and mastering the role of a Scrum Master as a servant leader.

Read more
10 Mar
6 Câu hỏi ôn thi có đáp án LEADING SAFE - BUSINESS AGILITY

6 Câu hỏi ôn thi có đáp án LEADING SAFE - BUSINESS AGILITY

Which of the following is one of the seven core competencies of Business Agility?

Read more
10 Mar
10 Câu hỏi ôn thi có đáp án AGILE COACHING - COACHING

10 Câu hỏi ôn thi có đáp án AGILE COACHING - COACHING

A Japanese martial art concept that is used to describe the stages of learning to mastery.

Read more

Các trang

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung

Bài bình luận gần đây

 
 • 2 tuần 14 giờ ago
  Bài bình luận:

  Tín chỉ các bon, trước hết cần phải hiểu đó là sự chứng nhận uy tín của một tổ chức/ địa phương/ quốc gia về thành tích bảo vệ môi trường. Nếu mới chỉ có một tỉnh duy nhất có đề án bán tín chỉ cabon xem ra rất lạ ?

 • 2 tuần 14 giờ ago
  Bài bình luận:

  Thị trường tín chỉ carbon: những thử nghiệm…

 • 1 tháng 1 tháng 1 tuần ago
  Bài bình luận:

  Cty mình đang su dung phan mềm ERP JD Edward, Database cua Oracle. Mình co thể tích hợp Looker de lien ket voi cac table cua JD Edward ko?

 • 1 tháng 1 tháng 1 tuần ago
  Bài bình luận:

  Theo em biết hiện tại thì có nhiều bên thứ 3 như Fivetran và Supermetrics cung cấp khả năng ETL mạnh, đưa data đến nguồn (như BigQuery) và sử dụng Lookerstudio để lên Dashboard.Chi phí dường như ít hơnều so với việc sử dụng Looker.

 • 1 tháng 1 tháng 1 tuần ago
  Bài bình luận:

  tính năng drilling của Looker hoạt động như thế nào? có mạnh mẽ hơn so với các nên tảng khác hay không? nếu được nhờ anh demo và chia sẻ 1 số kinh nghiệm để tận dụng tính năng này ạ