Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số bất kỳ sang cơ số 10

Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số bất kỳ sang cơ số 10

Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số bất kỳ sang cơ số 10.

>> Hãy cho biết chữ số thứ k tính từ trái sang phải trong số N là số mấy?

>> Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số 10 sang cơ số bất kỳ

>> Cho N, tìm số bé hơn N có độ bền lớn nhất (0 ≤ N ≤ 2.000.000.000)

>> Hãy lập chương trình tìm tất cả các số có 4 chữ số thỏa mãn biểu thức: abcd=(ab + cd) ^ 2

Thuật toán:

Dùng mảng CS1 để lưu giá trị của các chữ số < 10 và mảng CS2 để lưu giá trị của các chữ số lớn hơn 10.

Lặp lại cho đến khi n =’’ việc: Lấy chữ số đầu tiên của n làm chỉ số để xác định giá trị của chữ số, Gán Tong:=Tong*Cơ số + Giá trị tương ứng của chữ số; Xóa chữ số đầu tiên của n.

Program Doi_co_so;

Var n: String;

  s:byte;

Function DCS_10(st:String;s:byte):longint;

Var CS1: array['0'..'9'] of byte;

  CS2: array['A'..'Z'] of byte;

  ch:Char;

  i:byte;

  Tam:longint;

Begin

  i:=0;

  ch:='0';

  while i<=9 do

  Begin

    CS1[ch]:=i;

    inc(i);

    inc(ch);

  End;

  i:=10;

  ch:='A';

  While ch<'Z' do

  Begin

     CS2[ch]:=i;

     inc(i);

     inc(ch);

  End;

  Tam:=0;

  While st<>'' do

  Begin

  ch:=st[1];

  if (ch>='0') and (ch<='9') then Tam:=Tam*s+CS1[ch]

  else Tam:=Tam*s+CS2[ch];

  Delete(st,1,1);

  End;

  DCS_10:=Tam;

End;


Begin

  Write('Nhap n:');Readln(n);

  Write('Co so cua so vua nhap: ');Readln(s);

  Write(DCS_10(n,s));

  Readln

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.3 (16 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Bàn về FACEBOOK với học sinh, giới trẻ hiện nay

Bàn về FACEBOOK với học sinh, giới trẻ 2015 hiện nay

Không phải ngẫu nhiên facebook trở thành mạng xã hội có sức hút hấp dẫn nhất trên thế giới. Facebook

DevExpress v10.1.5 – Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt công cụ DevExpress v10.1.5

DevExpress là bộ công cụ cực kỳ mạnh mẽ trong việc hỗ trợ các nhà lập trình phát triển giao diện ứng dụng như Windows Form hay web ASP.Net, đơn giản dễ sử dụng, đây là một bộ phần mềm bạn không thể bỏ qua. Đối với những bạn đã và đang sử dụng bộ Visual Studio 2005 – 2008 -2010 thì có lẽ không lạ gì với bộ công cụ này.

Dùng thuốc diệt côn trùng để diệt côn trùng gây bệnh

Dùng thuốc diệt côn trùng để diệt côn trùng gây bệnh

Đối với hương muỗi hay thuốc xịt nên đốt, xịt thuốc trước 30 phút trước khi vào nhà. Sau khi xịt cần quét và gom lại để đốt tránh tình trạng muỗi sống lại và bay đi

BLOG POSTS