Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số bất kỳ sang cơ số 10

Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số bất kỳ sang cơ số 10

Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số bất kỳ sang cơ số 10.

>> Hãy cho biết chữ số thứ k tính từ trái sang phải trong số N là số mấy?

>> Viết chương trình cho phép đổi một số từ cơ số 10 sang cơ số bất kỳ

>> Cho N, tìm số bé hơn N có độ bền lớn nhất (0 ≤ N ≤ 2.000.000.000)

>> Hãy lập chương trình tìm tất cả các số có 4 chữ số thỏa mãn biểu thức: abcd=(ab + cd) ^ 2

Thuật toán:

Dùng mảng CS1 để lưu giá trị của các chữ số < 10 và mảng CS2 để lưu giá trị của các chữ số lớn hơn 10.

Lặp lại cho đến khi n =’’ việc: Lấy chữ số đầu tiên của n làm chỉ số để xác định giá trị của chữ số, Gán Tong:=Tong*Cơ số + Giá trị tương ứng của chữ số; Xóa chữ số đầu tiên của n.

Program Doi_co_so;

Var n: String;

  s:byte;

Function DCS_10(st:String;s:byte):longint;

Var CS1: array['0'..'9'] of byte;

  CS2: array['A'..'Z'] of byte;

  ch:Char;

  i:byte;

  Tam:longint;

Begin

  i:=0;

  ch:='0';

  while i<=9 do

  Begin

    CS1[ch]:=i;

    inc(i);

    inc(ch);

  End;

  i:=10;

  ch:='A';

  While ch<'Z' do

  Begin

     CS2[ch]:=i;

     inc(i);

     inc(ch);

  End;

  Tam:=0;

  While st<>'' do

  Begin

  ch:=st[1];

  if (ch>='0') and (ch<='9') then Tam:=Tam*s+CS1[ch]

  else Tam:=Tam*s+CS2[ch];

  Delete(st,1,1);

  End;

  DCS_10:=Tam;

End;


Begin

  Write('Nhap n:');Readln(n);

  Write('Co so cua so vua nhap: ');Readln(s);

  Write(DCS_10(n,s));

  Readln

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.3 (16 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
 Webmaster và Kiến thức quảng bá Web, Tối ưu Website cho Google

Webmaster và Kiến thức quảng bá Web, Tối ưu Website cho Google

Phân tích các câu hỏi thường gặp của Webmaster và đưa ra các giải pháp tối ưu cho công cụ tìm kiếm Google.

Osama bin Laden bị phát hiện khi đang ẩn náu ở Pakistan

Khủng bố Osama bin Laden bị phát hiện do dây phơi quần áo

Khi thu thập manh mối về nơi ẩn náu của Osama bin Laden, CIA phát hiện khu nhà có dây phơi chăng đầy quần áo dường như là của gia đình trùm khủng bố

8 thiết bị di động chạy Android 4.1 đáng mua nhất

8 thiết bị di động chạy Android 4.1 đáng mua nhất

Dưới đây là những siêu phẩm di động mà Google xác nhận sẽ được cập nhật phiên bản mới nhất Android 4.1, sự kết hợp nâng cao từ sự tiện dụng và vẻ đẹp của Ice Cream Sandwich, nhằm mang lại một trải nghiệm tìm kiếm hoàn toàn mới không thể bỏ qua.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer