Tập tành học lập trình Ansible

 • Configuration management là công cụ hỗ trợ, cấu hình, cài đặt hệ thống một cách tự động. Configuration management giúp thực hiện triển khai hệ thống thuận lợi, hạn chế những công việc lặp đi lặp lại tiết kiệm thời gian, và có thể triển khai cho những hệ thống tương tự.
 • Ansible đang là công cụ Configuration Management phổ biến nhất hiện nay.
 • Khóa học Ansible giúp người quản trị (System Admin/System Engineer/DevOps) cài đặt, cấu hình, quản lý các máy chủ, thiết bị một cách tự động.

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên nắm bắt cách sử dụng và có thể ứng dụng linh hoạt Ansible vào công việc vận hành, triển khai hệ thống với quy mô lớn có mức độ phức tạp cao:

– Truy vấn được thông tin từ các máy chủ, thiết bị mạng, hệ thống một cách đồng loạt.

– Triển khai, cài đặt các gói phần mềm, các phiên bản release một cách đồng loạt và nhất quán trên hệ thống lớn và  phức tạp.

– Thay đổi tư duy vận hành của người quản trị từ cách vận hành hệ thống kiểu truyền thống hướng tới DevOps Culture.

Automation with Ansible I (DO407) is designed for system administrators who are intending to use Ansible for automation, configuration, and management. Learn how to install and configure Ansible, create and run playbooks to configure systems, and learn to manage inventories.

This course is based on Red Hat® Enterprise Linux® 7.3 and Ansible 2.3.

Through hands-on labs, students will learn to automate system administration tasks on managed hosts with Ansible, learn how to write Ansible playbooks to standardize task execution, centrally manage playbooks and schedule recurring execution through a web interface with Red Hat® Ansible Tower. Students will also learn to manage encryption for Ansible with Ansible Vault, deploy Ansible Tower and use it to manage systems, and use Ansible in a DevOps environment with Vagrant.

Course content summary

 • Install and troubleshoot Ansible on central nodes and managed hosts
 • Use Ansible to run ad-hoc commands and playbooks to automate tasks
 • Write effective Ansible playbooks
 • Protect encrypted data needed for tasks with Ansible Vault
 • Use Ansible Tower to more easily manage enterprise Ansible deployments
 • Work with Ansible in conjunction with Vagrant in a DevOps environment

Course Outline

1.      Course introduction

  • Introduce and review the course.

  2.      Introduce Ansible

   • Describe the terminology and architecture of Ansible.

   3.      Deploy Ansible

    • Install Ansible and run ad hoc commands.

    4.      Implement playbooks

     • Write Ansible plays and execute a playbook.

     5.      Manage variables and inclusions

      • Describe variable scope and precedence, manage variables and facts in a play, and manage inclusions.

      6.      Implement task control

       • Manage task control, handlers, and tags in Ansible playbooks.

       7.      Implement Jinja2 templates

        • Implement a Jinja2 template.

        8.      Implement roles

         • Create and manage roles.

         9.      Configure complex playbooks

          • Configure connection types, delegations, and parallelism.

          10.  Implement Ansible Vault

           • Manage encryption with Ansible Vault.

           11.  Troubleshoot Ansible

            • Troubleshoot the Ansible control machine and managed nodes.

            12.  Implement Ansible Tower

             • Implement Ansible Tower.

             13.  Implement Ansible in a DevOps environment

              • Implement Ansible in a DevOps environment using Vagrant.

              14.  Comprehensive review

               • Review tasks from the Automation with Ansible course.
               Fivestar: 
               No votes yet