Nhập vào vị trí K xóa ở vị trí K trong mảng một chiều Pascal

Nhập vào vị trí K xóa ở vị trí K trong mảng một chiều Pascal

Viết chương trình nhập mảng A gồm N phần tử. Nhập vào vị trí K xóa ở vị trí K

Một số bài tập về mảng luyện thêm

 1. Chuyển các số hạng dương của mảng lên đầu mảng và in mảng ra màn hình.
 2. Tìm số phần tử là dương và là số nguyên tố của mảng và vị trí của nó trong mảng
 3. Sắp xếp tăng dần mảng đã cho (a[i]<=a[i+1] )
 4. Sắp xếp giảm  dần mảng đã cho (a[i]>=a[i+1] )
 5. Chèn một số nguyên m (m nhập vào từ bàn phím ) vào cuối dãy
 6. Chèn một số nguyên m (m nhập vào từ bàn phím ) vào  đầu dãy
 7. Chèn một số nguyên m ( m nhập vào từ bàn phím ) vào vị trí k .
 8. Chèn một số nguyên m ( m  nhập vào từ bàn phím ) vào vị trí thích hợp .

Bài giải Pascal

Program Xoa_Pt;

Var i,spt,vitri: Integer;

a: Array[1..100] Of Integer;

Begin

  Writeln('--XOA PHAN TU TRONG MANG--');

  Writeln('------------------------------------------------------');

  Writeln;

  Write('-Mang co bo nhieu phan tu- ');

  Readln(spt);

For i:=1 To spt Do

  Begin

  Write('-Phan tu A[',i: 2,']= ');

  Readln(A[i]);

  End;

Writeln;

Writeln(' --MANG TRUOC KHI XOA--');

Writeln('--------------------------------------------------------');

Writeln;

  For i:=1 To spt Do Write(a[i]: 6);

  Writeln;

  Writeln;

Write('-Vi tri muon xoa: '); Readln(vitri);

  For i:=vitri to spt - 1 Do a[i]:=a[i+1];

  spt:=spt - 1;

  Writeln;

Writeln(' MANG SAU KHI XOA');

Writeln('- -----------------------------------');

Writeln;

  For i:=1 to spt Do Write(a[i]: 6);

  Writeln; Writeln;

Writeln(' Bam phim de ket thuc ');

Readln

End.

Hình minh họa đáp án

Pascal

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (2 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Bình luận (0)

 

Add Comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Google Search: các chức năng trong Keyword tool

Google Search: các chức năng trong Keyword tool

Công cụ Keyword tool trong chiến dịch Quảng cáo Google Adwords không xa lạ trong cộng đồng SEO – SEM. Chúng tôi giới thiệu các chức năng trong Keyword tool giúp cho những người mới hiểu hết chức năng và chọn được một danh sách từ khóa quảng cáo hiệu quả.

Lật tẩy công nghệ theo dõi người dùng của Facebook

Lật tẩy công nghệ theo dõi người dùng của Facebook

Dựa trên cuộc phỏng vấn những thành viên trong nội bộ Facebook (như giám đốc kỹ thuật Arturo Bejar, phát ngôn viên Andrew Noyes và Barry Schnitt...

Apple

Cổ phiếu của Apple cán mốc 700 USD

Ngay sau thông tin iPhone 5 đã tẩu tán được 2 triệu đơn đặt hàng chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, cổ phiếu của Apple đã tiếp tục tăng và cán mốc 700 USD/ cổ phiếu.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer