Nhập vào vị trí K xóa ở vị trí K trong mảng một chiều Pascal

Nhập vào vị trí K xóa ở vị trí K trong mảng một chiều Pascal

Viết chương trình nhập mảng A gồm N phần tử. Nhập vào vị trí K xóa ở vị trí K

Một số bài tập về mảng luyện thêm

 1. Chuyển các số hạng dương của mảng lên đầu mảng và in mảng ra màn hình.
 2. Tìm số phần tử là dương và là số nguyên tố của mảng và vị trí của nó trong mảng
 3. Sắp xếp tăng dần mảng đã cho (a[i]<=a[i+1] )
 4. Sắp xếp giảm  dần mảng đã cho (a[i]>=a[i+1] )
 5. Chèn một số nguyên m (m nhập vào từ bàn phím ) vào cuối dãy
 6. Chèn một số nguyên m (m nhập vào từ bàn phím ) vào  đầu dãy
 7. Chèn một số nguyên m ( m nhập vào từ bàn phím ) vào vị trí k .
 8. Chèn một số nguyên m ( m  nhập vào từ bàn phím ) vào vị trí thích hợp .

Bài giải Pascal

Program Xoa_Pt;

Var i,spt,vitri: Integer;

a: Array[1..100] Of Integer;

Begin

  Writeln('--XOA PHAN TU TRONG MANG--');

  Writeln('------------------------------------------------------');

  Writeln;

  Write('-Mang co bo nhieu phan tu- ');

  Readln(spt);

For i:=1 To spt Do

  Begin

  Write('-Phan tu A[',i: 2,']= ');

  Readln(A[i]);

  End;

Writeln;

Writeln(' --MANG TRUOC KHI XOA--');

Writeln('--------------------------------------------------------');

Writeln;

  For i:=1 To spt Do Write(a[i]: 6);

  Writeln;

  Writeln;

Write('-Vi tri muon xoa: '); Readln(vitri);

  For i:=vitri to spt - 1 Do a[i]:=a[i+1];

  spt:=spt - 1;

  Writeln;

Writeln(' MANG SAU KHI XOA');

Writeln('- -----------------------------------');

Writeln;

  For i:=1 to spt Do Write(a[i]: 6);

  Writeln; Writeln;

Writeln(' Bam phim de ket thuc ');

Readln

End.

Hình minh họa đáp án

Pascal

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 8.9 (16 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Filtered HTML

 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Cách chọn sản phẩm cho Affiliate

Cách chọn sản phẩm cho Affiliate

Hầu hết những ý tưởng mà tôi đã liệt kê ở bài trước hoàn toàn là ngẫu nhiên và được liệt kê theo thứ tự mà tôi nghĩ ra. Tuy nhiên, tôi lại cố ý ưu tiên viết bài kiếm tiền trên mạng với Affiliate này lên đầu danh sách bởi vì nó là cách dễ dàng nhất mà tôi biết để kiếm tiền trực tuyến.

10 món quà công nghệ xa xỉ trong dịp Noel

10 món quà công nghệ xa xỉ trong dịp Noel

Nếu bạn là người có điều kiện và muốn mua một món quà công nghệ phong cách và ấn tượng cho bạn bè, người thân hay cấp trên, những sản phẩm sau đây sẽ làm bạn hài lòng.

CMS WordPress

Nền tảng blog WordPress được tích hợp với Facebook

Facebook cho biết vừa cung cấp một plugin mới cho phép các chủ blog sử dụng nền tảng WordPress có thể dễ dàng tích hợp các tính năng của Facebook, chẳng hạn như đăng lên Timeline.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung