HTML/CSS

24 Jan
hot girl

Ký tự lạ “&#65279” xuất hiện trong html của Website bạn

Khi các bạn kiểm tra phần tử(F12) để xem thành phần HTML, có &#65279 xuất hiện, nó làm cho định dạng layout của bạn không theo ý muốn, xuất hiện một khoảng trống rất lớn, các bạn xem ảnh:

Read More
16 Dec
Hướng dẫn sửa Css lỗi website trên Google Chrome 39 năm 2015

Hướng dẫn sửa Css lỗi website trên Google Chrome 39 năm 2015

Thực ra mình cũng chưa để ý cái này nhưng do thằng bạn nó vào phản hổi mới nhận ra và biết cách fix lỗi này bằng dòng css cơ bản ở dưới

Read more
20 Jul
Giao diện Responsive chuyển động mượt mà

Giao diện Responsive chuyển động mượt mà

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tạo ra một đáp ứng khả năng chuyển động mịn màng. Ý tưởng là để có một số bảng nội dung và navigation sẽ cho phép chúng tôi di chuyển giữa các mảng nội dung.

Read More
22 Mar
Tối ưu dung lượng các tập tin JS và CSS với Minify

Tối ưu dung lượng các tập tin JS và CSS với Minify

Minify là một thư viện được viết bằng PHP5 giúp kết hợp nhiều tập tin Javascript, CSS lại thành một; nén và đảm bảo chúng được cache tại client.

Read More
12 Mar

Cập nhật những thẻ mới trong HTML5

Trong bài này tôi xin giới thiệu về một số thẻ mới trong HTML5 để bạn có một cái nhìn sơ qua về những gì mà HTML5 sẽ đem lại.

Read More
12 Mar

Làm thế nào để HTML5 làm việc trên IE cũ

HTML5 có lẽ là công nghệ đến muộn và mạnh mẽ nhất, nhưng một số trình duyệt vẫn chưa hổ trợ những thẻ mới trong HTML5, sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những giải pháp để giải quyết vấn đề này.

Read More
06 Mar

Tìm hiểu về CSS basic: Đơn vị tính

Việc hiểu và sử dụng đơn vị trong css là một điều quan trọng, bạn không thể đặt giá trị cho một thuộc tính là số mà không đi kèm với đơn vị, trừ trường hợp giá trị là 0 thì bạn không cần đặt đơn vị. Đơn vị trong css được chia làm hai loại chính là đơn vị tuyệt đối, và đơn vị tương đối.

Read More
06 Mar

Tìm hiểu về CSS basic: Các quy tắc chỉ dẫn

Bạn có thể ít dùng những quy tắc chỉ thị, chỉ dẫn này nhưng nếu bạn hiểu thì cũng có thể vận dụng vào code css của mình hoặc chí ít thì bạn cũng hiểu được code nói gì để bạn không khỏi thắc mắc khi đọc thấy ai dùng tới nó. Những quy tắc này thường được đặt tại dòng đầu tiên trên trang code css của bạn.

Read More
06 Mar
Tìm hiểu về CSS basic: pseudo-class

Tìm hiểu về CSS basic: pseudo-class

CSS1 đã giới thiệu cho chúng ta các pseudo-class như :link, :visited, and :active, nhưng chỉ áp dụng cho các phần tử HTML. Những pseudo-class này mục đích miêu tả trạng thái của liên kết trong trang web.

Read More
06 Mar

Tìm hiểu về CSS basic: Pseudo-elements

Pseudo-elements được hiểu như phần tử ảo không thực sự tồn tại rõ ràng trong cây hồ sơ.

Read More

Các trang