Tính và in ra trung bình cộng của các số âm, số dương trong array Pascal

Tính và in ra trung bình cộng của các số âm, số dương trong array Pascal

Viết chương trình nhập số nguyên N (0 < N ≤ 10 000) và mảng a gồm N số nguyên. Tính và in ra trung bình cộng của các số âm, số dương trong a. Không tính số 0.

Ví dụ : a[] = {1, -6, 0, 3, -1}. Trung bình cộng là -0.75

Bài giải

PROGRAM tbc_am_duong_mang;

USES crt;

VAR a:ARRAY[1..100] OF REAL;
  i,n,x,y:INTEGER;
  tongam,tongduong,tba,tbd:REAL;

BEGIN
  clrscr;
  write('So phan tu cua day n= ');readln(n);
  FOR i:=1 TO n DO
    BEGIN
      write('Nhap phan tu a[',i,']: ');
      readln(a[i]);
    END;
  
  tongam:=0; x:=0;
  FOR i:=1 TO n DO
  IF a[i]<0 THEN
    BEGIN tongam:=tongam+a[i];
       x:=x+1;
    END;
  tba:=tongam/x;
  write('TB cong cac so am la: ',tba:5:1);
  
  writeln;
  
  tongduong:=0; y:=0;
  FOR i:=1 TO n DO
  IF a[i]>0 THEN
    BEGIN tongduong:=tongduong+a[i];
       y:=y+1;
    END;
  tbd:=tongduong/y;
  write('TB cong cac so duong la: ',tbd:5:1);
  
  readln;
END. 
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (4 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Filtered HTML

 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
iPad 3D sẽ đánh bại Nintendo 3DS?

iPad 3D sẽ đánh bại Nintendo 3DS?

“Bạn sẽ mua một chiếc iPad 3D chứ?” – Đây là một câu hỏi sẽ được nhắc nhiều đến vào năm tới. Vì Apple đang có ý tưởng sản xuất phiên bản iPad 3D.

Gigan JSC - Number Talks & Number Works

Gigan JSC - Cách lấy hóa đơn từ quảng cáo Google, Facebook

Rất nhiều Startup Việt Nam và cả doanh nghiệp lớn gặp phải lúng túng trong việc hợp thức hóa chi phí quảng cáo Google và Facebook vào báo cáo tài chính cho doanh nghiệp.

Combining Tasks với Grunt để phát triển Drupal project

Combining Tasks với Grunt để phát triển Drupal project

The project’s  has a  task that utilizes the grunt-drush package to run Drush make. This task in included in a file under the tasks directory in the main repository.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung