Tính và in ra trung bình cộng của các số âm, số dương trong array Pascal

Tính và in ra trung bình cộng của các số âm, số dương trong array Pascal

Viết chương trình nhập số nguyên N (0 < N ≤ 10 000) và mảng a gồm N số nguyên. Tính và in ra trung bình cộng của các số âm, số dương trong a. Không tính số 0.

Ví dụ : a[] = {1, -6, 0, 3, -1}. Trung bình cộng là -0.75

Bài giải

PROGRAM tbc_am_duong_mang;

USES crt;

VAR a:ARRAY[1..100] OF REAL;
  i,n,x,y:INTEGER;
  tongam,tongduong,tba,tbd:REAL;

BEGIN
  clrscr;
  write('So phan tu cua day n= ');readln(n);
  FOR i:=1 TO n DO
    BEGIN
      write('Nhap phan tu a[',i,']: ');
      readln(a[i]);
    END;
  
  tongam:=0; x:=0;
  FOR i:=1 TO n DO
  IF a[i]<0 THEN
    BEGIN tongam:=tongam+a[i];
       x:=x+1;
    END;
  tba:=tongam/x;
  write('TB cong cac so am la: ',tba:5:1);
  
  writeln;
  
  tongduong:=0; y:=0;
  FOR i:=1 TO n DO
  IF a[i]>0 THEN
    BEGIN tongduong:=tongduong+a[i];
       y:=y+1;
    END;
  tbd:=tongduong/y;
  write('TB cong cac so duong la: ',tbd:5:1);
  
  readln;
END. 
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (4 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Filtered HTML

 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Chuyển đổi số từ thập phân sang nhị phân

Chuyển đổi số từ thập phân sang nhị phân

Hệ nhị phân (hay hệ đếm cơ số 2) là một hệ đếm chỉ  dùng hai ký tự là 0 và 1 để biểu đạt một giá trị số.

Samsung Galaxy S Plus Review

Samsung Galaxy S Plus Review

If one is obsessed with famous Samsung Galaxy S phones, then they have another Android smart phone as Samsung Galaxy S Plus I9001. This phone is power-packed with prominent high-end characteristics and specifications

Macbook Air tí hon - Quà Giáng Sinh cho iFangirl

Macbook Air tí hon - Quà Giáng Sinh cho iFangirl

Với kích thước nhỏ bé đến bất ngờ, không lớn hơn chiếc iPod nano đời thứ 4 là bao, chiếc Macbook Air tí hon này làm được gì?

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung