VCT tính P = An * Xn + An-1 * Xn-1 + ... + A1 * X + A0

VCT tính P = An * Xn + An-1 * Xn-1 + ... + A1 * X + A0

VCT tính P = An * Xn + An-1 * Xn-1 + ... + A1 * X + A0

Đáp án

program luythua;

Uses Crt;
Type Mang = ARRAY[1..50] Of Integer;
Var A:Mang;
 N,i, j,x, k, Sum:Integer;

function luythua(x,n: integer) : longint;

var i: integer; T:longint;

begin

  T:=1;

  for i:= 1 to n do T:=T*x;

  luythua :=T;

end;
  
  
Begin
  {Nhap mang}
  Write('Nhap N='); Readln(N);
  For i:=1 To N Do
    Begin
      Write('A[',i,']='); Readln(A[i]);
    End;
  
  {Nhap X}
  write ('Nhap x='); readln (x);  

  {tong day so}  
  Sum:= 0;
  For k:=N + 1 downto i Do
    Sum := Sum + (A[k] * luythua(x, k));
    
  {In kết quả ra màn hình}
  Writeln('Tong cua day so: ', Sum);

  Readln;
 
 End.

Hình minh họa

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (2 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
12 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Galaxy S II HD Review : First Look

Galaxy S II HD Review : First Look

Samsung has announced two Galaxy S II variants for its domestic market. First is the Galaxy S II LTE that was announced at the IFA sometime back.

Hacker thường dùng 4 phương pháp để hack Wi-Fi

Hacker thường dùng 4 phương pháp để hack Wi-Fi

Khái niệm “hack Wi-Fi” từ lâu đã trở nên quen thuộc đối với giới hacker cũng như những người có ý đồ “xài chùa” mạng của những nhà bên cạnh.

Hướng dẫn cài đặt LiteSpeed, PHP, MySQL và phpMyAdmin trên Ubuntu/Debian

Hướng dẫn cài đặt LiteSpeed, PHP, MySQL và phpMyAdmin trên Ubuntu/Debian

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt LiteSpeed và MySQL cùng với việc xây dựng PHP tùy biến, và phpMyAdmin để quản lí database trên MySQL trên hệ điều hành họ Ubuntu/Debian một cách đầy đủ.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services