Tìm dãy con có tổng lớn nhất của dãy số gồm n số nguyên

Tìm dãy con có tổng lớn nhất của dãy số gồm n số nguyên

Cho dãy số gồm n số nguyên. Tìm dãy con có tổng lớn nhất

Giải thuật:

- Sử dụng kỹ thuật vét cạn các dãy con, dùng hàm tính tổng dãy con để kiểm tra.

Cài đặt:

Program Day_con1b;

Type KM= array[1..100] of integer;

   Var M:KM;

  i,j,n,ldau, dai,Max: integer;

Function TONG(A:KM;m,l:byte):Integer;

Var Tam,i:integer;

Begin

  Tam:=0;

  For i:=m to m+l do Tam:=Tam + A[i];

  TONG:=Tam;

End;

Begin

   Write('Nhap so nc: '); Readln(n);

   For i:=1 to n do Begin Write('[',i,']='); Readln(M[i]); End;

   Max:=M[1];dai:=1;ldau:=1;

   For i:= 1 to n do

   For j:=0 to n-i+1 do

      if TONG(M,i,j)> Max then

      Begin ldau:=i; Max:=Tong(M,i,j) ; dai:=j+1 End;

   Write('Xau con co tong:',max,' bat dau tu: ',ldau, ' dai: ',dai);

   Readln

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9 (128 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hơn 60% ứng dụng trên App Store chưa từng được tải về lần nào

Hơn 60% ứng dụng trên App Store chưa từng được tải về lần nào

Số liệu thống kê từ một bên thứ ba cho biết, có tới hơn 400.000 ứng dụng trên App Store chưa từng được một lần người dùng iOS tải về máy. Theo Phonearena, thống kê trên được đưa ra bởi hãng nghiên cứu Adeven dựa trên số liệu có được từ các ứng dụng iOS

Biểu phí chương trình truyền thông - khảo sát và tôn vinh thương hiệu quốc gia 2019

Biểu phí chương trình truyền thông - khảo sát và tôn vinh thương hiệu quốc gia 2019

Mời tham dự buổi Lễ Công bố, truyền thông và Vinh danh “Thương hiệu Mạnh quốc gia” và “Doanh nghiệp - Doanh nhân xuất sắc” được truyền hình trực tiếp (THTT) trên HTVI

Cách tạo responsive trong Drupal theme

Cách tạo responsive trong Drupal theme

Drupal themes enable you to change the look and feel of your site. Tim Millwood explains how to create a theme that makes it appear differently on different screen sizes        

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services