Tìm dãy con có tổng lớn nhất của dãy số gồm n số nguyên

Tìm dãy con có tổng lớn nhất của dãy số gồm n số nguyên

Cho dãy số gồm n số nguyên. Tìm dãy con có tổng lớn nhất

Giải thuật:

- Sử dụng kỹ thuật vét cạn các dãy con, dùng hàm tính tổng dãy con để kiểm tra.

Cài đặt:

Program Day_con1b;

Type KM= array[1..100] of integer;

   Var M:KM;

  i,j,n,ldau, dai,Max: integer;

Function TONG(A:KM;m,l:byte):Integer;

Var Tam,i:integer;

Begin

  Tam:=0;

  For i:=m to m+l do Tam:=Tam + A[i];

  TONG:=Tam;

End;

Begin

   Write('Nhap so nc: '); Readln(n);

   For i:=1 to n do Begin Write('[',i,']='); Readln(M[i]); End;

   Max:=M[1];dai:=1;ldau:=1;

   For i:= 1 to n do

   For j:=0 to n-i+1 do

      if TONG(M,i,j)> Max then

      Begin ldau:=i; Max:=Tong(M,i,j) ; dai:=j+1 End;

   Write('Xau con co tong:',max,' bat dau tu: ',ldau, ' dai: ',dai);

   Readln

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9 (120 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
August's hottest apps to download

Best Apps 2011: This year's hottest apps

As the Apple App Store, Android Market and BlackBerry App World continue to swell, keeping an eye on the apps that are actually of any use remains a trickier task than ever.

Sử dụng BitDefender miễn phí trong vòng 6 tháng

Với vài bước đơn giản, bạn có cơ hội sử dụng BitDefender Total Security phiên bản mới nhất, một trong những gói phần mềm bảo mật tốt nhất hiện nay, trong vòng 6 tháng.

Hướng dẫn sử dụng Organic Groups module trong Drupal 7

Hướng dẫn sử dụng Organic Groups module trong Drupal 7

Organic Groups (OG) is the social networking solution for Drupal.