Bài 31: Cho số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không

Bài 31: Cho số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không

Bài tập 31 (Dạng bài tập này giúp các bạn giỏi về: Lưu đồ thuật toán)

Cho số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không

Cài đặt

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int main()
{
  int i, n;
  printf("\nNhap n: ");
  scanf("%d", &n);

  if(n < 2)
    printf("\nSo %d khong phai la so nguyen to", n);
  else if(n == 2)
    printf("\nSo %d la so nguyen to", n);
  else if(n % 2 == 0)
    printf("\nSo %d khong phai la so nguyen to", n);
  else
  {
    for(i = 3; i <= n; i+=2)
    {
      if(n % i == 0)
        break;
    }
    if(i == n)
      printf("\nSo %d la so nguyen to", n);
    else
      printf("\nSo %d khong phai la so nguyen to", n);
  }
    

  getch();
  return 0;
}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.5 (2 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Vũ Khắc Tiệp bị đồn vừa đi du lịch Đà Nẵng - Tin nóng ngày 27.7.2020

Vũ Khắc Tiệp bị đồn vừa đi du lịch Đà Nẵng - Tin nóng ngày 27.7.2020

Covid quay lại Đà Nẵng và Quảng Ngãi sau 100 ngày yên ổn.

Hướng dẫn tạo Calendar không sử dụng Views trong Drupal 7

Hướng dẫn tạo Calendar không sử dụng Views trong Drupal 7

Recently I needed to create a calendar view of nodes that had a date field (with start/end dates). After researching my options, I came to the conclusion that I had the following choices:

Upgrading Eclipse on Ubuntu (from 3.5 to 3.7 indigo – works for other versions too)

Upgrading Eclipse on Ubuntu (from 3.5 to 3.7 indigo – works for other versions too)

After upgrading my Ubuntu version to 11.04 I installed eclipse using the software centre.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services