Bài tập 48: Hãy tính tích các chữ số lẻ của số nguyên dương n

1000 Bài tập C/C++

Lối đá pressing, thoát pressing và chuyển trạng thái nhanh đã lên ngôi 2020

Average: 5 (2 votes)

Man City khát khao vô địch UEFA Champions League 2020

Average: 5 (1 vote)

Bài tập 48: Hãy tính tích các chữ số lẻ của số nguyên dương n

Bài tập 48 (Dạng bài tập này giúp các bạn giỏi về: Lưu đồ thuật toán)

Hãy tính tích các chữ số lẻ của số nguyên dương n

Cài đặt

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main()
{
  long themang, n;
  int sochuso;
  int P = 1;
  do
  {
  printf("\nNhap n: ");
  scanf("%ld", &n);
  }while(n < 0 && printf("\nLoi: n >= 0 !"));
  sochuso = 0;
  themang = n;

  while(themang != 0)
  {
    if(themang % 2 == 1)
    {
     P = P * (themang % 10);
    }
    themang = themang / 10;
  }
  printf("\nTich cac chu so le cua %ld la %d", n, P);

  

  getch();
  return 0;
}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 4.9 (9 votes)

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Các tùy chọn Command-Line để cài đặt Internet Explorer 9
Các tùy chọn Command-Line để cài đặt Internet Explorer 9

IE9 Final Offline Installer hỗ trợ khá nhiều tùy chọn command-line giúp bạn tự động cài đặt vào trong máy tính đã được cài đặt sẵn Windows 7.

Kiểm soát côn trùng chuột toàn diện - diệt chuột
Kiểm soát côn trùng chuột toàn diện - diệt chuột

Khi hợp đồng cũ hết thời hạn hiệu lực, hai bên có thể gia hạn hoặc ký hợp đồng dịch vụ mới cho năm kế tiếp

Hướng dẫn cập nhật Drupal 6 Core
Hướng dẫn cập nhật Drupal 6 Core

You should always update to the latest version of Drupal to take advantage of updates and to also guard your site's security. It's not a difficult process, but there are quite a few steps if you want to avoid errors and get it right the first time. This tutorial shows you every step involved.