Hệ điều hành Android

11 Feb
Tạo ứng dụng Hello World với Android trên Netbeans

Tạo ứng dụng Hello World với Android trên Netbeans

Mục đích của bài này hướng dẫn cách tạo project đơn giản để bắt đầu làm quen với lập trình Android trên Netbeans IDE.

Read More
11 Feb
Cấu hình Android trên Netbeans 6.9.1

Cấu hình Android trên Netbeans 6.9.1

Mục đích của bài này hướng dẫn chúng ta cài đặt Android trên máy tính và cấu hình Android trên Netbeans 6.9.1 để làm công cụ cho chúng ta thực hiện các ứng dụng liên quan đến Android. Để kiểm tra việc cài đặt có thành công hay không, chúng ta làm một ví dụ đơn giản để hỗ trợ quí vị kiểm tra.

Read More
11 Feb
đồ họa 2D, android, Sudoku game

Thể hiện đồ họa 2D trên android qua Sudoku game

Mục đích của bài viết này là giúp các bạn nắm được cách thể hiện đồ họa 2D trên android , đồng thời xử lý IO từ bàn phím cũng như màn hình cảm ứng của người dùng .

Read More
11 Feb
Xây dựng Game Sudoku trên Android - part 1

Xây dựng Game Sudoku trên Android - part 1

Mục  đích của bài này là giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về tạo GUI trong android thông qua giả lập android trên máy tính cùng IDE Netbean . Đây là lần đầu viết bài, mọi sai sót mong các bạn đóng góp để mình hoàn thiện bài viết.

Read More
30 Jan
Lập trình Android – Ứng dụng Quản Lý Sinh Viên

Lập trình Android – Ứng dụng Quản Lý Sinh Viên

Xây dựng chương trình cho phép nhập, xóa, sửa nhiều sinh viên, liệt kê danh sách sinh viên

Read More
30 Jan
Lập trình Android – tạo nhạc cho màn hình chờ

Lập trình Android – tạo nhạc cho màn hình chờ

Trong thư mục res tạo 1 thư mục có tên là raw. Chép 1 file nhạc vào thư mục raw vừa tạo (vd: filenhacnen.mp3).

Read More
30 Jan
Thao tác chuyển hướng với Activity trong Android

Thao tác chuyển hướng với Activity trong Android

Tạo một màn hình chào sau khi người dùng chạy ứng dụng. Sau 5 giây tự động chuyển đến màn hình chính

Read More
30 Jan
Hướng dẫn Dùng hình ảnh thay cho các đối tượng

Hướng dẫn Dùng hình ảnh thay cho các đối tượng trong android

Mục tiêu: Chúng ta sẽ dùng hình ảnh bên ngoài để thay đổi hoàn toàn hình dạng của đối tượng.

Read More
30 Jan
Lập trình Android –Play file MP3

Lập trình Android –Play file MP3

Play 1 file mp3 riengmotgoctroi.mp3, khi touch lên màn hình thì tạm dừng, nếu touch 1 lần nữa thì sẽ chơi tiếp.

Read More
28 Jan
Sử dụng Google Maps trong Android

Sử dụng Google Maps trong Android

Để sử dụng được Google Maps trong Android , ta cần có Google Maps Key. Trong bài lab này mình sẽ hướng dẫn các bước để lấy được nó.

Read More

Các trang