Hiển thị sản phẩm với Gallery Widget trong Android

Hiển thị sản phẩm với Gallery Widget trong Android

Giới thiệu:

Gallery là một layout widget được sử dụng để hiển thị các mục dữ liệu trong một danh sách cuộn ngang và vị trí lựa chọn hiện tại nằm giữa khung hình.

Mục tiêu:

Tạo một Gallery show điện thoại, trượt gallery thì chi tiết điện thoại sẽ được hiển thị ở hình lớn.

Hiển thị sản phẩm với Gallery Widget trong Android

Chuẩn bị:

Giải nén gói down về. Chép các file hình trong source download vào thư mục res/drawable-ldpi.

Bước 1:

Thiết kế giao diện gồm 1 ImageView và 1 Gallery

Kéo các widget vào giao diện thiết bị

Tạo file atts.xml trong thư mục res/values có nội dung như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <declare-styleable name="Gallerynhatnghe">
    <attr name="android:galleryItemBackground" />
  </declare-styleable>
</resources>

Bước 2: Tạo ra 2 mảng chứa hình nhỏ và hình lớn

int ds_hinh[]={R.drawable.htc,R.drawable.iphone,R.drawable.nokialumia,R.drawable.samsunggalaxy,R.drawable.sonyacro,R.drawable.sonyericsson};
int ds_hinhchitiet[]={R.drawable.htc_anh2,R.drawable.iphone_anh2,R.drawable.lumina_anh2,R.drawable.samsung_anh2,R.drawable.xperia_anh2,R.drawable.sony_anh2};

Bước 3:

 • Tạo class myadapter kế thừa từ BaseAdapter.
 • Xây dựng tiếp các hàm implement là getCount, get_Item,getItemId.
 • Xây dựng tiếp hàm getView để trả về một ImageView
class myadapter extends BaseAdapter
  {
    Context context;
    int mGalleryItemBackground;
    
    public myadapter(Context c)
    {
      this.context=c;
TypedArray a = obtainStyledAttributes(R.styleable.Gallerynhatnghe);
        mGalleryItemBackground = a.getResourceId(
          R.styleable.Gallerynhatnghe_android_galleryItemBackground, 0);
    }
    
    @Override
    public int getCount() {
      // TODO Auto-generated method stub
      return ds_hinh.length;
    }

    @Override
    public Object getItem(int arg0) {
      // TODO Auto-generated method stub
      return ds_hinh[arg0];
    }

    @Override
    public long getItemId(int arg0) {
      // TODO Auto-generated method stub
      return arg0;
    }

    @Override
    public View getView(int arg0, View arg1, ViewGroup arg2) {
      // TODO Auto-generated method stub
      
      ImageView imageview = new ImageView(this.context);
      imageview.setImageResource(ds_hinh[arg0]);
      imageview.setScaleType(ImageView.ScaleType.FIT_XY);
      imageview.setLayoutParams(new Gallery.LayoutParams(100,89));
      imageview.setBackgroundResource(mGalleryItemBackground);
      
      return imageview;
    }
    
  } 

Bước 4:  Gán Adapter cho gallery

gallery.setAdapter(new myadapter(this));

Bước 5: Bắt sự kiện cho gallery

gallery.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener(){

      @Override
      public void onItemSelected(AdapterView<?> arg0, View arg1,
          int arg2, long arg3) {
        // TODO Auto-generated method stub
        
        imgview.setImageResource(ds_hinhchitiet[arg2]);
      }

      @Override
      public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) {
        // TODO Auto-generated method stub
        
      }
      
    });
File: 
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Khanh Hoang

Khanh Hoang - Kenn

Kenn is a user experience designer and front end developer who enjoys creating beautiful and usable web and mobile experiences.

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Bài tập thực hành PSR-0 và PSR-4

Bài tập thực hành PSR-0 và PSR-4

The practical path forward wasn't clear and when I started asking around I found differing opinions.

Seo top

Bảng giá SEO top 1 - 3 Google

Dịch vụ quang bá (SEO) website của chúng tôi bao gồm các bước sau:

Open Church

Giới thiệu Drupal distribution: Open Church

Open Church is a Drupal distribution oriented to churches. It is a flexible platform with common features to all churches to help develop their websites.