Lập trình Android – tạo nhạc cho màn hình chờ

Lập trình Android – tạo nhạc cho màn hình chờ

Bước 1. Trong thư mục res tạo 1 thư mục có tên là raw. Chép 1 file nhạc vào thư mục raw vừa tạo (vd: filenhacnen.mp3).

Bước 2. Mở file manghinhchaoActivity.java lên và viết mã

Khao báo biến toàn cục

MediaPlayer mp3;

Trong hàm onCreate viết thêm mã sau

mp3=MediaPlayer.create(manhinhchaoActivity.this,R.raw.filenhacnen);
mp3.start();

Bước 3. Đến bước này tao có thể chạy nhưng sẽ thấy lỗi rằng nhạc vẫn chạy khi ta chuyển. qua activity khác.

Bước 4. Thêm đoạn mã trong ham onPause để dừng nhạc khi chuyển qua activity mới

protected void onPause(){
    super.onPause();
    mp3.release();
    finish();
  } 
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Khanh Hoang

Khanh Hoang - Kenn

Kenn is a user experience designer and front end developer who enjoys creating beautiful and usable web and mobile experiences.

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Google Reader Thêm Nút “Share”

Google Reader Thêm Nút “Share”

Tuy nhiên cách đó sẽ tăng thêm thao tác khi mà chúng ta muốn chia sẻ thông lên. Và nay việc đó sẽ trở lên dễ dàng hơn khi mà Google Reader vừa mang trở lại một nút “Share” hoàn toàn mới...

Theo dõi eCommerce metrics với Google Analytics

Theo dõi eCommerce metrics với Google Analytics

Knowing how your email communication performs in terms of ROI can say a lot about whether or not your message resonates with your target audience.

Phần 1: Các bước tạo Symfony2 website

Phần 1: Các bước tạo Symfony2 website

This chapter will cover the first steps when creating a Symfony2 website. We will download and configure the Symfony2 Standard Distribution