Pascal | Viết các hàm USCLN(a, b) và BSCNN(a, b)

Pascal | Viết các hàm USCLN(a, b) và BSCNN(a, b)

Viết các hàm USCLN(a, b) và BSCNN(a, b).

Hướng dẫn: Khai báo hàm USCLN có:

Tên hàm: USCLN

Kiểu dữ liệu trả về: integer

Tham số: 2 tham trị là int a, int b

Giá trị trả về: chính là giá trị ước số chung lớn nhất của a và b.

Xử lý tìm USCLN, BSCNN: Dựa trên ví dụ đã có ở phần trước.

Nội dung hàm:

Function USCLN( a, b : Integer) : Integer;

Var Sodu:integer;

Begin

   While (b <> 0) do

      Begin

            Sodu:= a mod b;

            a := b;

            b := Sodu;

      End;

   USCLN := a;

End;

{Tuong tu ham BSCNN(a, b : Integer)}

Function BSCNN( a, b : Integer) : Integer;

Var k :integer;

Begin

   For k := a to a*b do          { Lap voi moi i co gia tri tu a den 1}

     If ((k mod a = 0) and ( k mod b = 0)) then { Kiem tra a, b cung chia het cho k? }

         Break;                { break de thoat, luu giu lai gia tri cua k.}

   BSCNN:= k;

End;
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 

Samsung không có hứng thú với Firefox OS vừa ra mắt của Mozilla

Một quan chức cấp cao của Samsung tuyên bố công khai tại MWC 2013 rằng Samsung không có hứng thú với việc tung ra các thiết bị chạy trên nền hệ điều hành Firefox OS vừa ra mắt của Mozilla.

iPad 3D sẽ đánh bại Nintendo 3DS?

iPad 3D sẽ đánh bại Nintendo 3DS?

“Bạn sẽ mua một chiếc iPad 3D chứ?” – Đây là một câu hỏi sẽ được nhắc nhiều đến vào năm tới. Vì Apple đang có ý tưởng sản xuất phiên bản iPad 3D.

7 Facebook Timeline cực cool!

7 Facebook Timeline cực cool!

Timeline hiện chỉ mới là tính năng thử nghiệm dành cho người dùng nào có cài đặt ứng dụng Developer của Facebook.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer