Hướng dẫn cài đặt SQL SERVER 2000

Hướng dẫn cài đặt SQL SERVER 2000

1) Giới thiệu SQL Server 2000
SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database
Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL  để trao  đổi dữ liệu giữa
Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database
engine và các  ứng dụng dùng  để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong
RDBMS.
SQL Server 2000 được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn
(Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc
cho hàng ngàn user. SQL Server 2000 có thể kết hợp "ăn ý" với các server khác như
Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server....
SQL Server có 7 editions:
•  Enterprise : Chứa đầy đủ các đặc trưng của SQL Server và có thể chạy tốt
trên hệ thống lên đến 32 PUs và 64 GB RAM. Thêm vào đó nó có các dịch
vụ giúp cho việc phân tích dữ liệu rất hiệu quả (Analysis Services)  
•  Standard : Rất thích hợp cho các công ty vừa và nhỏ vì giá thành rẻ hơn
nhiều so với Enterprise Edition, nhưng lại bị giới hạn một số chức năng
cao cấp (advanced features) khác, edition này có thể chạy tốt trên hệ thống
lên đến 4 CPU và 2 GB RAM.  
•  Personal: được tối ưu hóa để chạy trên PC nên có thể cài đặt trên hầu
hết các phiên bản windows kể cả Windows 98. Chúng tôi đề nghị bạn sử
dụng bản SQL Server này .
•  Developer : Có đầy đủ các tính năng của Enterprise Edition nhưng được
chế tạo đặc biệt như giới hạn số lượng người kết nối vào Server cùng một
lúc....  
•  Desktop Engine (MSDE): Ðây chỉ là một engine chạy trên desktop và
không có user interface (giao diện). Thích hợp cho việc triển khai ứng
dụng ở máy client. Kích thước database bị giới hạn khoảng 2 GB.  
•  Win CE : Dùng cho các ứng dụng chạy trên Windows CE  
•  Trial: Có các tính năng của Enterprise Edition, download free, nhưng giới
hạn thời gian sử dụng.

2) Cài đặt SQL Server 2000
Vì một trong những đặc điểm của các sản phẩm Microsoft là dễ install nên chúng tôi
không trình bày chi tiết về cách install hay các bước install mà chỉ trình bày các điểm
cần lưu ý khi install mà thôi.
Ở màn hình thứ nhất sau khi chạy install, bạn chọn SQL Server 2000 Components để
cài đặt.

Hướng dẫn cài đặt SQL SERVER 2000

Ở màn hình thứ hai Install Components, bạn chọn Install Database Server.

Ở màn hình Computer Name, chọn Local Computer

Ở màn hình  Installation Selection, chọn Create a new instance of SQL Server, or
install Client Tools.

Ở màn hình User Information, nhập tên và công ty của bạn.

Ở màn hình Software License Agreement, chọn Yes.

Ở màn hình Install Definition, bạn chọn Client and Server Tolls.

Ở màn hình Setup Type, chọn Typical.

Ở màn hình Service Accounts, chọn Use the Local System account.

Ở màn hình Authentication Mode nhớ chọn Mixed Mode.

Các bước sau các bạn cứ chọn Next để cài đặt.
Sau khi install bạn sẽ thấy một icon nằm ở góc phải bên dưới màn hình, đây chính là
Service Manager. Bạn có thể Start, Stop các SQL Server services dễ dàng bằng cách
double-click vào icon này. Chú ý là Service Manager phải được Start khi thực hiện
các chương trình liên quan đến SQL Server. Nếu icon Service Manager không thấy
xuất hiện ở góc phải màn hình thì chúng ta chọn Start – Programs – Microsoft SQL
Server – Service Manager và bạn có thể Start, Stop các SQL Server Service.

Trình bày:

 + Thông tin SQL Server 2000

 + Các ấn bản của SQL Server 2000

 + Một số tính năng cơ bản của SQL Server 2000

 + Các thành phần của SQL Server 2000

 + Môi trường cài đặt như Ram, ổ cứng.... của SQL Server 2000 như thế nào

 + Các dịch vụ: Distributed Transaction Coordinator - DTC; Microsoft Search; SQL Server; SQL Server Agent.

QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VỚI MICROSOFT SQL SERVER

Fix error

A previous program installation created pending file operations on the installation machine. You must restart the computer before running setup.

You don’t really have to restart your machine – at least I didn’t have too! I hate to close out all my apps and reboot (are you listening Microsoft?) for a simple install like this. Are you getting this error message “A previous program installation created pending file operations on the installation machine. You must restart the computer before running setup.” when attempting to install the SQL Server Enterprise Tools on your workstation? Hopefully this will help.

Exit the installer and then do this:
Click START, RUN type regedit
Surf to the following key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
Delete PendingFileRenameOperations
Start the install process again.

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Binh Tran Thanh

Drupal Consultant

Started my career as a drupal8 developer in EM Solutions . I love learning Web technologies like HTML, CSS, PHP, Jquery Ajax and Drupal backend . Currently working as a drupal backend developer.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Cách xây dựng WordPress Blog trong Drupal

Cách xây dựng WordPress Blog trong Drupal

We actually had a very simular question from one of our members. They wanted to know how to make Drupal look like WordPress.

Brydge - Biến iPad thành laptop

Brydge - Biến iPad thành laptop

Phụ kiện này vừa là một bàn phím, một loa ngoài, cũng vừa là một chân đứng cho iPad.

Luật Steve Jobs - Vì sao nhà sáng lập lại chính là nhà lãnh đạo tốt nhất?

Luật Steve Jobs - Vì sao nhà sáng lập lại chính là nhà lãnh đạo tốt nhất?

Vị CEO quá cố của Apple rất đặc biệt, nhưng một bài học ta rút ra từ quá khứ của ông ấy thì còn có ảnh hưởng hơn nhiều, đến mức có thể gọi thành “luật” (bất thành văn, đương nhiên).

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services