Binh Tran Thanh

Ảnh của Binh Tran Thanh
Kinh nghiệm hiện có: 
Power user
Quốc gia bạn sinh sống: 
Việt Nam

Drupal Consultant

Started my career as a drupal8 developer in EM Solutions . I love learning Web technologies like HTML, CSS, PHP, Jquery Ajax and Drupal backend . Currently working as a drupal backend developer.

Lịch sử

Blog
Xem các mục blog gần đây
Đã tham gia được
12 năm 8 months

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung