Bùi Thanh Minh - Giám đốc Khối dự án Tài chính Doanh nghiệp

Chương trình Bình chọn Lãnh đạo công nghệ trẻ được VnExpress phát động từ tháng 4 nhằm tìm kiếm những tài năng dưới 35 tuổi, đã có thành tích nhất định trong thúc đẩy chuyển đổi số, tìm ra bài toán tăng trưởng cho doanh nghiệp bằng công nghệ.

10 gương mặt được vinh danh tại sự kiện CTO Summit là những người đạt điểm cao nhất, trong đó có 30% điểm bình chọn của độc giả và 70% điểm phỏng vấn do Ban giám khảo chấm.

Bùi Thanh Minh - Giám đốc Khối dự án Tài chính Doanh nghiệp

Anh Bùi Thanh Minh

Bùi Thanh Minh đang kiêm nhiệm ba vị trí quan trọng tại Misa là Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển sản phẩm, Giám đốc Đổi mới sáng tạo và Giám đốc Khối dự án Tài chính Doanh nghiệp.

Thanh Minh là người dẫn dắt nhóm phát triển xây dựng Nền tảng Kế toán dịch vụ Misa ASP, mục tiêu hỗ trợ công tác kế toán cho 30.000 doanh nghiệp Việt Nam. Anh cũng là người trực tiếp nghiên cứu và ứng dụng thành công nhiều công nghệ mới như AI, chatbot, blockchain và RPA để phát triển các phần mềm kế toán, hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng nhanh với làn sóng chuyển đổi số quốc gia.

Fivestar: 
Average: 4.5 (2 votes)