February 2020
January 2020

Các trang

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Các bài blog gần đây

 

Web Development and Web Redesign

Hi! My name is Tommy, and I create great websites & applications with the Laravel and CI Framework, Drupal CMS.

Need a new site, an API, or a legacy code makeover? Let's talk!


Office Address

15 Dinh Phong Phu Street, Tang Nhon Phu B Ward, 9 District, Ho Chi Minh City

Phone Number

(+84) 944 227 212

Email ID's

tommy@pitago.com.vn or thuy.tranthanh.bd@gmail.com

Online Support

Skype ID: tthanhthuy

Góc lập trình

14 Feb
Virus corona chủng mới (2019-nCoV)

Viết tiếp backend và frontend ứng dụng Live Streaming thời dịch bệnh Covid-19

Average: 5 (2 votes)
14 Feb
Virus Corona chung moi

Xây dựng hệ thống Live Streaming viết từ Node.js và React để dạy học thời dịch bệnh Covid-19

Average: 5 (2 votes)
09 Feb
1000 Bài tập C/C++

Bài tập 49: Cho số nguyên dương n. Hãy tìm chữ số đầu tiên của n

Average: 5 (8 votes)
09 Feb
1000 Bài tập C/C++

Bài tập 48: Hãy tính tích các chữ số lẻ của số nguyên dương n

Average: 4.9 (9 votes)
09 Feb
1000 Bài tập C/C++

Bài tập 47: Hãy tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n

Average: 5 (1 vote)

Drupal Showcase (Free)

08 Feb
Atlas Medic

Atlas Medic

Average: 4.7 (9 votes)
08 Feb
ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland

Average: 4.9 (8 votes)
08 Feb
South Ural State University

South Ural State University

Average: 5 (8 votes)