Hoa hau noi tieng viet nam

Hoa hau noi tieng viet nam

Hoa hau noi tieng viet nam

Hoa hau noi tieng viet nam

Hoa hau noi tieng viet nam

Hoa hau noi tieng viet nam

October 2021
09 Oct
Frances Haugen trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 5/10

Facebook giải quyết thông tin sai lệch một cách hạn chế

Haugen, 37 tuổi, đã xuất hiện trong chương trình 60 Minutes của WSJ ngày 3/10 và điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 5/10 để phản đối cách vận hành và cơ chế hiển thị thông tin ưu tiên theo lượt tương tác của công ty cũ.

August 2021

Các trang

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer

Các bài blog gần đây

 

Web Development and Web Redesign

Hi! My name is Tommy, and I create great websites & applications with the Laravel and CI Framework, Drupal CMS.

Need a new site, an API, or a legacy code makeover? Let's talk!


Office Address

47 Vo Van Tan, District 3, HCMC

Phone Number

Zalo/0944 225 212

Email ID's


Online Support

Skype ID: tthanhthuy

Photo Gallery & Recent Posts

Ảnh đẹp về công nghệ, xe hơi...


Góc lập trình

10 May
Sử dụng Drupal Vagrant Rsync để tăng performance cao nhất

Sử dụng Drupal Vagrant Rsync để tăng performance cao nhất

No votes yet
10 Feb

Chụp hình WEBCAM lưu về SERVER dùng FLEX và RED 5

No votes yet
25 Jan
Thiết lập máy chủ Server 2008 SSL VPN bằng ISA 2006 Firewalls -phần 3(TT)

Thiết lập máy chủ Server 2008 SSL VPN bằng ISA 2006 Firewalls -phần 3(TT)

No votes yet
25 Mar
[Drupal 7]: Ctools access plugin creation cho Panels

[Drupal 7]: Ctools access plugin creation cho Panels

No votes yet
24 Jan
Hướng dẫn  DD-WRT – Phần 2 (TT) - Mở rộng  với WDS

Hướng dẫn DD-WRT – Phần 2 (TT) - Mở rộng với WDS

No votes yet
30 Aug
Beginning iOS Application Development HTML and JavaScript

Beginning iOS Application Development HTML and JavaScript

No votes yet
29 Mar
Hướng dẫn cài Syntaxhighlighter trong CKeditor

Hướng dẫn cài Syntaxhighlighter trong CKeditor

No votes yet