July 2019
13 Jul
HUTECH công bố điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển học bạ lớp 12

HUTECH công bố điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển học bạ lớp 12

Theo đó, mức điểm trúng tuyển từ 18 đến 24 điểm tùy ngành và tổ hợp xét tuyển. Đồng thời, HUTECH cũng thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đến ngày 10-7 cho tất cả các ngành đào tạo tại trường, với mức điểm từ điểm trúng tuyển của đợt ngày 30-6 trở lên.

Xem thêm

Các trang

Web Development and Web Redesign

Hi! My name is Tommy, and I create great websites & applications with the Laravel and CI Framework, Drupal CMS.

Need a new site, an API, or a legacy code makeover? Let's talk!


Office Address

175/18/5 Dinh Phong Phu Street, Tang Nhon Phu B Ward, 9 District, Ho Chi Minh City

Phone Number

(+84) 944 227 212

Email ID's

tommy@pitago.tech or thuy.tranthanh.bd@gmail.com

Online Support

Skype ID: tthanhthuy

Drupal Tutorial

The best Drupal news and links