April 2020
March 2020

Các trang

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Các bài blog gần đây

 

Web Development and Web Redesign

Hi! My name is Tommy, and I create great websites & applications with the Laravel and CI Framework, Drupal CMS.

Need a new site, an API, or a legacy code makeover? Let's talk!


Office Address

15 Dinh Phong Phu Street, Tang Nhon Phu B Ward, 9 District, Ho Chi Minh City

Phone Number

(+84)

Email ID's

tommy@pitago.com.vn or asaleotestf@gmail.com

Online Support

Skype ID: tthanhthuy

Góc lập trình

26 Mar
React Js

Hướng dẫn sử dụng Redux để quản lý hiệu quả trong ứng dụng React

Average: 7.7 (3 votes)
26 Mar
React Js

Cài đặt Webpack để viết Reactjs bằng ES6 và những thuận lợi của ES6

Average: 9.5 (2 votes)
03 Mar
React Js

Cấu trúc thư mục của một dự án React đúng chuẩn www.Airbnb.com

Average: 7.7 (13 votes)
23 Feb
Graph Query Language

Graph Query Language do Facebook tạo ra từ năm 2012

Average: 9 (21 votes)
23 Feb
React Js

Làm thế nào để tương tác với hệ sinh thái của React JS hiệu quả

Average: 9.5 (15 votes)

Directory Listing (Free)

08 Feb
Atlas Medic

Atlas Medic

Average: 4.8 (12 votes)
08 Feb
ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland

Average: 4.9 (11 votes)
08 Feb
South Ural State University

South Ural State University

Average: 5 (10 votes)