Pascal | Tính tổng của hai ma trận A, B cấp NxM

Pascal | Tính tổng của hai ma trận A, B cấp NxM

Tính tổng của hai ma trận A, B cấp NxM. Tính ma trận C là tổng của hai ma trận A và B, in ma trận C lên màn hình.

Công thức tính các phần tử của ma trận C= A+B:

C[i,j ] = A[i, j] + B[i, j] với i=1,..., N, và j=1,..., M

Mở rộng:

+ Sử dụng tương tự để làm các phép toán còn lại trên ma trận: Ma trận chuyển vị, tích hai ma trận.

+ Tính định thức của ma trận.

Source code các hàm xây dựng

{ 1. Ham tinh tong hai ma tran       }
Procedure TongHaiMtran( Var A, B, C : Mang2C; N : Integer);
Var   i, j: Integer;
Begin
   For i:=1 to N do
For j:=1 to N do
   C[i, j] = A[j, i] + B[j, i];
   End;
 
{ 2. Than chuong trinh chinh  }
BEGIN
      { Nhung ham nhap xuat da de cap o Bai so 4.1, xem chi tiet o tren       }
Writeln( ‘Nhap ma tran A:’); NhapMtran (A, N );
Writeln( ‘Nhap ma tran B:’);  NhapMtran (B, N );
Writeln( ‘Ma tran A da nhap la:’);   XuatMang2C (A, N, N );
Writeln( ‘Ma tran B da nhap la:’);   XuatMang2C (B, N, N );
TongHaiMtran( A, B, C, N);
Writeln( ‘Ma tran Tong C la:’ );     XuatMang2C (B, N, N );
Readln;
END.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Drupal 7 Form API: Sử dụng #states cho multiple conditionals (AND, OR and XOR)

Drupal 7 Form API: Sử dụng #states cho multiple conditionals (AND, OR and XOR)

If you have a simple, one off case where you have a conditional field and are reluctant to introduce 2-3k lines of code, you can use hook_form_alter() and #states API.

Sony Ericsson Xperia mini Review

Sony Ericsson Xperia mini Review

Sony Ericsson has over the years remained committed to customizing their Android experiences with the latest development being the Sony Ericsson Xperia mini.

Lễ ký kết cùng đồng hành giữa MGID - Haravan - Asia Mar Tech Group

Lễ ký kết cùng đồng hành giữa MGID - Haravan - Asia Mar Tech Group

Ngày 8.9.2019, đã diễn ra lễ ký kết cùng đồng hành giữa MGID - Haravan - Asia Mar Tech Group tại MPLEX Studio & Theatre, 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

BLOG POSTS