Bài tập 44: Hãy tính tổng các chữ số của số nguyên dương n

tong hop bai tap

Tay vợt xinh đẹp 26 tuổi Eugenie Bouchard người Canada nhận hàng triệu email

Average: 3 (2 votes)

Siêu cò nữ bốc lửa nhất thế giới Wanda Nara đốt cháy mạng xã hội

Average: 3 (2 votes)

Bài tập 44: Hãy tính tổng các chữ số của số nguyên dương n

Bài tập 44 (Dạng bài tập này giúp các bạn giỏi về: Lưu đồ thuật toán)

Hãy tính tổng các chữ số của số nguyên dương n

Cài đặt

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main()
{
  int themang, n;
  int S;

  do
  {
  printf("\nNhap n: ");
  scanf("%d", &n);
  }while(n < 0 && printf("\nLoi: n >= 0 !"));
  S = 0;
  themang = n;

  while(themang != 0)
  {
    S = S + themang % 10;
    themang = themang / 10;
  }
  printf("\nTong la %d", S);

  getch();
  return 0;
}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hướng dẫn Rich Video Snippets cho Drupal sites
Hướng dẫn Rich Video Snippets cho Drupal sites

Rich video snippets can make the search engine results more appealing for your website pages that contain video.

3 loại hình web phiên bản Mobile
3 loại hình web phiên bản Mobile

Hiện trên TG phổ biến có 3 loại hình web phiên bản Mobile

6 Modules cần tránh trước khi Drupal 8 Arrives
6 Modules cần tránh trước khi Drupal 8 Arrives

Dave also has some recommendation for modules not to use, because they've been replaced by alternative solutions in Drupal 8