Java

19 Dec
Thuật toán về tìm kiếm theo chiều sâu DFS bằng ngôn ngữ C/C++

Thuật toán về tìm kiếm theo chiều sâu DFS bằng ngôn ngữ C/C++

Để xem lý thuyết đồ thị với các định nghĩa về đường đi, chu trình, đồ thị liên thông bạn có thể xem ở đây.

Read More
19 Dec
Lý thuyết thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng BFS

Lý thuyết thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng BFS bằng C/C++ và Java

Khác với thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu, thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng thay thế việc sử dụng stack bằng hàng đợi queue

Read More
19 Dec
Lý thuyết đồ thị - Đường đi - Chu trình - Đồ thị liên thông

Lý thuyết đồ thị - Đường đi - Chu trình - Đồ thị liên thông

Đồ thị: là một cấu trúc dữ liệu rời rạc bao gồm các đỉnh và các cạnh nối các cặp đỉnh này. Chúng ta phân biệt đồ thị thông qua kiểu và số lượng cạnh nối giữa các cặp đỉnh của đồ thị.

Read More
19 Dec
Chuyển từ hệ thập phân sang hệ nhị phân bằng ngôn ngữ Java

Chuyển từ hệ thập phân sang hệ nhị phân bằng ngôn ngữ Java

Có 3 cách để chuyển một số từ hệ thập phân sang hệ nhị phân.

Read More
09 Dec
Cài đặt thuật toán game pokemon bằng ngôn ngữ lập trình Java

Cài đặt thuật toán game pokemon bằng ngôn ngữ lập trình Java

Với 2 TH cơ bản này thì chúng ta chỉ cần dùng vòng lặp for từ điểm đầu đến điểm cuối và kiểm tra xem đường thẳng đó có thông với nhau được không.

Read More
09 Dec
Thuật toán mô phỏng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất bằng java

Mô phỏng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất bằng java

Chương trình cũng cho phép lưu lại đồ thị, mở đồ thị đã lưu.

Read More
05 Feb
Phần 1: MINIFACE- Mạng xã hội rút gọn

Phần 1: MINIFACE- Mạng xã hội rút gọn

Chào tất cả các bạn, sau một thời gian dài không xuất hiện trên kieutrongkhanh. net. Hôm nay mình mạn phép quay trở lại, với một chuyên mục hoàn toàn mới: Case study. 

Read More
05 Feb
Cách tạo Google API – Marker và Info Windows

Cách tạo Google API – Marker và Info Windows

Mục đích: Nội dung của chủ đề này giúp tìm hiểu về 02 overlays quan trọng của Google Maps JavaScript API. Qua đó, chúng tôi sẽ thực hiện các ví dụ để áp dụng các khái niệm này

Read More
05 Feb
Cách tạo một bản đồ trên web với Google Maps API

Cách tạo một bản đồ trên web với Google Maps API

Mục đích: Nội dung của chủ đề này giới thiệu các khái niệm về Google Map API và sử dụng javascript để thao tác chúng. Trong chủ đề này, chúng tôi sẽ hỗ trợ quí vị trong việc tự tạo một bảng đồ trên web

Read More
05 Feb
Hướng dẫn tạo Polylines và Polygons - Google API

Hướng dẫn tạo Polylines và Polygons - Google API

Mục đích: Nội dung của chủ đề này giúp tìm hiểu về 02 overlays cơ bản Google Maps JavaScript API. Qua đó, chúng tôi sẽ thực hiện các ví dụ để áp dụng các khái niệm này

Read More
04 Feb
Phần 3: Đồng bộ lịch của ứng dụng với Google Calendar

Phần 3: Đồng bộ lịch của ứng dụng với Google Calendar

Mục đích: Tích hợp bộ API của Google Calendar trong phần 1 và phần 2 đã viết vào ứng dụng

Read More
04 Feb
Phần 2: Tìm hiểu về Google Calendar API

Phần 2: Tìm hiểu về Google Calendar API

Tìm hiểu về Google Calendar API. Hướng dẫn viết bộ wrapper bằng Java để gọi Restful API

Read More
04 Feb
Phần 1: Xây dựng ứng dụng quản lý calendar, đồng bộ với Google Calendar

Phần 1: Xây dựng ứng dụng quản lý calendar, đồng bộ với Google Calendar

Mục đích: Chủ đề bài viết này để xây dựng 1 ứng dụng quản lý lịch, thời gian biểu tương tự như Google Calendar, sau đó đồng bộ lịch của ứng dụng với lịch của Google Calendar thông qua Google API.

Read More
04 Feb
Hướng dẫn sử dụng Request Listener trong J2EE Application

Hướng dẫn sử dụng Request Listener trong J2EE Application

Mục đích: Chủ đề của bài viết này giới thiệu cơ bản về cách sử dụng interface ServletRequestListener trong J2EE. Chủ đề này nhằm mở rộng thêm cho chúng ta cách thức ứng dụng Listener vào trong xử lý ứng dụng trên web

Read More
04 Feb
Thực hiện chức năng login vào ứng dụng bằng tài khoản facebook

Thực hiện chức năng login vào ứng dụng bằng tài khoản facebook

Mục đích: Bài viết này hướng dẫn cách thực hiện chức năng login vào ứng dụng J2EE, bằng tài khoảng facebook có sẵn.

Read More
07 Jul
Tổng quan về Maven tool – So sánh với Ant

Tổng quan về Maven tool – So sánh với Ant

Maven là một công cụ để quản lý project và việc build một cách tự động. Nó phục vụ chính cho các project viết bằng Java nhưng cũng có thể hỗ trợ cho các project khác viết bằng C#, Ruby, Scala.

Read More

Các trang

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung

Bài bình luận gần đây