Java

05 Feb
Phần 1: MINIFACE- Mạng xã hội rút gọn

Phần 1: MINIFACE- Mạng xã hội rút gọn

Chào tất cả các bạn, sau một thời gian dài không xuất hiện trên kieutrongkhanh. net. Hôm nay mình mạn phép quay trở lại, với một chuyên mục hoàn toàn mới: Case study. 

Read More
05 Feb
Cách tạo Google API – Marker và Info Windows

Cách tạo Google API – Marker và Info Windows

Mục đích: Nội dung của chủ đề này giúp tìm hiểu về 02 overlays quan trọng của Google Maps JavaScript API. Qua đó, chúng tôi sẽ thực hiện các ví dụ để áp dụng các khái niệm này

Read More
05 Feb
Cách tạo một bản đồ trên web với Google Maps API

Cách tạo một bản đồ trên web với Google Maps API

Mục đích: Nội dung của chủ đề này giới thiệu các khái niệm về Google Map API và sử dụng javascript để thao tác chúng. Trong chủ đề này, chúng tôi sẽ hỗ trợ quí vị trong việc tự tạo một bảng đồ trên web

Read More
05 Feb
Hướng dẫn tạo Polylines và Polygons - Google API

Hướng dẫn tạo Polylines và Polygons - Google API

Mục đích: Nội dung của chủ đề này giúp tìm hiểu về 02 overlays cơ bản Google Maps JavaScript API. Qua đó, chúng tôi sẽ thực hiện các ví dụ để áp dụng các khái niệm này

Read More
04 Feb
Phần 3: Đồng bộ lịch của ứng dụng với Google Calendar

Phần 3: Đồng bộ lịch của ứng dụng với Google Calendar

Mục đích: Tích hợp bộ API của Google Calendar trong phần 1 và phần 2 đã viết vào ứng dụng

Read More
04 Feb
Phần 2: Tìm hiểu về Google Calendar API

Phần 2: Tìm hiểu về Google Calendar API

Tìm hiểu về Google Calendar API. Hướng dẫn viết bộ wrapper bằng Java để gọi Restful API

Read More
04 Feb
Phần 1: Xây dựng ứng dụng quản lý calendar, đồng bộ với Google Calendar

Phần 1: Xây dựng ứng dụng quản lý calendar, đồng bộ với Google Calendar

Mục đích: Chủ đề bài viết này để xây dựng 1 ứng dụng quản lý lịch, thời gian biểu tương tự như Google Calendar, sau đó đồng bộ lịch của ứng dụng với lịch của Google Calendar thông qua Google API.

Read More
04 Feb
Hướng dẫn sử dụng Request Listener trong J2EE Application

Hướng dẫn sử dụng Request Listener trong J2EE Application

Mục đích: Chủ đề của bài viết này giới thiệu cơ bản về cách sử dụng interface ServletRequestListener trong J2EE. Chủ đề này nhằm mở rộng thêm cho chúng ta cách thức ứng dụng Listener vào trong xử lý ứng dụng trên web

Read More
04 Feb
Thực hiện chức năng login vào ứng dụng bằng tài khoản facebook

Thực hiện chức năng login vào ứng dụng bằng tài khoản facebook

Mục đích: Bài viết này hướng dẫn cách thực hiện chức năng login vào ứng dụng J2EE, bằng tài khoảng facebook có sẵn.

Read More
07 Jul

Tổng quan về Maven tool – So sánh với Ant

Maven là một công cụ để quản lý project và việc build một cách tự động. Nó phục vụ chính cho các project viết bằng Java nhưng cũng có thể hỗ trợ cho các project khác viết bằng C#, Ruby, Scala.

Read More

Các trang