Phần 1: Xây dựng ứng dụng quản lý calendar, đồng bộ với Google Calendar

Phần 1: Xây dựng ứng dụng quản lý calendar, đồng bộ với Google Calendar

Tác giả: Phạm Huy Hoàng

Mục đích: Chủ đề bài viết này để xây dựng 1 ứng dụng quản lý lịch, thời gian biểu tương tự như Google Calendar, sau đó đồng bộ lịch của ứng dụng với lịch của Google Calendar thông qua Google API.

Bài viết được chia làm 3 phần:

· Phần 1: Xây dựng ứng dụng quản lý lịch + thời gian biểu đơn giản.

· Phần 2: Tìm hiểu về Google Calendar API. Hướng dẫn viết bộ wrapper Java để gọi Restful API.

· Phần 3: Tích hợp bộ wrapper vào ứng dụng, thực hiện sync ứng dụng và Google Calendar.

Yêu cầu về kiến thức cơ bản:

 • · Nắm vững khái niệm về ngôn ngữ lập trình Java, lập trình thao tác hướng đối tượng
 • · Nắm vững khái niệm về lập trình web sử dụng J2EE hay JavaEE với các kiến thức về Servlet, JSP
 • · Nắm vững khái niệm về cơ chế Filter và RequestDispatcher trong Servlet
 • · Nắm vững khái niệm về Hibernate và cách cài đặt Hibernate (vui lòng xem lại bài Hibernate kết hợp với SQLServer)

Yêu cầu phần mềm:

· JDK 6 update 22

· NetBean IDE 6.9.1

· Server: Apache Tomcat 6.0.26

· DBMS: SQL Server 2008 Express

Phần 1: Xây dựng ứng dụng quản lý lịch + thời gian biểu đơn giản

Vì phần này không có khái niệm gì mới nên chúng ta bắt tay vào làm demo luôn.

Database:

Khóa chính của các bảng đều là Auto Identitfy.

Các giá trị CalendarGoogleID và EventGoogleID được lưu trữ để hỗ trợ cho việc đồng bộ với Google Calendar sau này.

Lưu ý: đa số nội dung diễn giải bên dưới code chụp hình sẽ hướng tới diễn tả trọng tâm quan trọng trong code (sẽ có các đường vẽ đỏ hay các đánh dấu đó), các nội dung đơn giản về mức độ cơ bản chúng tôi xin phép không giảng giải.

Chúng ta tạo 1 web app mới.

Set các giá trị của file Hibernate.cfg.xml

Tạo file hibernate.url

Tạo Hibernate Mapping File và POJO

Vì các bảng của chúng ta có khóa là auto identitty, cần sửa lại 1 chút để Hibernate tạo đúng câu lệnh SQL

Sửa tương tự cho file AppEvent.

Cấu trúc Project hiện tại

Chúng ta bắt đầu viết 1 số hàm trong class DAO, hỗ trợ công việc kết nối database

Các hàm DAO đã đầy đủ. Cấu trúc project hiện tại:

Chúng ta bắt đầu tạo trang Login và đăng ký cho người dùng. Đầu tiên, chúng ta tạo AccountServlet

Ta tạo trang login.jsp và register.jsp. Quí vị tạo sẵn trang index.jsp mặc định.

Code trong AccountServlet

Đoạn gạch đỏ thứ nhất: Chúng ta lấy tất cả Calendar của người dùng, đưa vào request để show trong trang index.

Đoạn thứ 2: Sử dụng Hibernate để add user vào database.

Clean & Build. Deploy chương trình, chúng ta nhận được kết quả:

Bấm nút Register

Bấm nút Log in.

(Nếu chưa tạo trang index.jsp sẽ không hiện ra trang này).

Bắt đầu code để hiện thị danh sách lịch của user trong trang index.jsp. Quí vị vui lòng add thêm taglib (phần đánh dấu đỏ). Taglib fn là taglib hỗ trợ tìm số phần tử của 1 list

Trong trang index, có form để người dùng thêm calendar mới

Ta tạo thêm CalendarServlet

Sau khi add, load ngược lại từ database lên, đưa vào request. Quí vị tạo sẵn file calendarDetail.jsp, chứa thông tin chi tiết của 1 calendar.

Deploy & Run, ta có:

Bấm Add

Bấm Detail

Ta tiếp tục code file calendarDetail.jsp

Form add event

Ta tạo tiếp Servlet cuối cùng: EventServlet

Để đơn giản hóa bản demo, ta tạm cho người dùng nhập ngày tháng theo mẫu, sau đó parse bằng SimpleDateFormat. Việc validate v…v xin nhường lại cho quý vị tự tìm hiểu.

Deploy & Run, chúng ta có.

Bấm Add

=====================================================================

Ứng dụng của chúng ta tạm thời đã xong. Tuy nhiên quí vị nên tiếp tục làm theo hướng dẫn sau để tăng tính usability của ứng dụng

Bước 1: Sử dụng Bootstrap DateTimePicker để hỗ trợ việc chọn thời gian

Quý vị sẽ cần những tool sau đây:

Bootstrap 2.3.2: Tải tại http://getbootstrap.com/2.3.2/

Jquery 1.10.2: Tải tại http://jquery.com/download/

Bootstrap DateTime picker: http://tarruda.github.io/bootstrap-datetimepicker/

Để tiện sử dụng, quý vị có thể tải bộ tích hợp cả 3 tool trên trong link dưới đây:

Sau khi tải về, quý vị giải nén file bootstrap_pack.rar

Bỏ thư mục bootstrap vào thư mục Web Pages của ứng dụng

Tiếp theo, ta add file css, javascript vào file calendarDetail.jsp

Thay 2 ô textbox chọn ngày tháng như sau, lưu ý giá trị name của 2 input vẫn phải là startTime và endTime

Chạy script để init datepicker

Dấu # để chọn id của div timepicker. Jquery là 1 thư viện javascript rất mạnh và phổ biến. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về jquery tại: http://jquery.com/

Tận hưởng thành quả:

Bấm Add.

 

Bước 2: Sử dụng fullCalendar và ajax để hiện thị event.

Ở bước này, chúng ta sẽ sử dụng thư viện fullCalendar để hiện thị event dưới dạng lịch.

Quý vị tải fulCalendar bản 1.6.4 tại: http://arshaw.com/fullcalendar/download/

Quý vị giản nén file fullcalendar-1.6.4.zip, vào thư mục full calendar, bỏ 2 file fullcalendar.css và fullcalendar.js vào thư mục bootstrap

Tiếp tục add css và js vào file calendarDetail.jsp

Chúng ta test thử calendar được tạo ra

Nội dung gạch chéo trong phần code trên, quí vị nhớ xóa bỏ đi.

Kết quả:

FulCalendar có thể load event dưới dạng json. Quý vị tải thư viện gson bản 2-2-4 trong link dưới đây

http://code.google.com/p/google-gson/downloads/list

Giản nén file google-gson-2.2.4-release, ta add file gson-2.2.4.jar vào library.

Tạo class EventJson với các trường sau. Các event của class này sẽ được serialize thành chuỗi json, hỗ trợ hiển thị event:

Ta bổ sung thêm phần GetEvent trong EventServlet

Test thử hàm này, ta được chuỗi Json như sau:

http://localhost:8084/CalendarManager/EventServlet?action=GetEvents&calendarID=3

[

{

"id": "8",

"title": "10:00 - 12:00: Go Learn",

"start": "2013-10-22 10:00",

"end": "2013-10-23 12:00"

},

{

"id": "4",

"title": "07:00 - 14:00: Do something else",

"start": "2013-10-10 07:00",

"end": "2013-10-10 14:00"

},

{

"id": "3",

"title": "16:00 - 17:00: Go Play",

"start": "2013-10-20 16:00",

"end": "2013-10-20 17:00"

},

{

"id": "2",

"title": "09:00 - 10:00: Go Eat",

"start": "2013-10-20 09:00",

"end": "2013-10-20 10:00"

}

]

Tiếp theo, ta set event source lại cho calendar trong calendarDetail.jsp

HTML source và thành quả

Ứng dụng đã cho phép tạo event mới, tuy nhiên, chúng ta chưa làm chức năng sửa thông tin và xóa event. Tiếp tục thực hiện các bước sau:

Bước 1: Sửa constructor của class EventJson

Bước 2: Sửa lại EventServlet, bổ sung thêm action

Bước cuối cùng: Tạo file eventDetail.jsp

Taglib fmt để format ngày tháng.

Để ý kĩ phần pattern trong tag fmt

Giá trị calendarID hidden để hỗ trợ redirect. Sở dĩ ta có thể lấy thẳng calendarID và hibernate đã hỗ trợ mapping giữa object AppCalendar và AppEvent.

Clean & Build, ta được

Click vào 1 event

Sửa thông tin, bấm update

Kết quả

Khi muốn delete, bấm vào event.

Nhấn Delete

Chúc mừng quý vị vừa hoàn thành xong phần 1 của tutorial, tạo 1 app đơn giản để quản lý lịch và thời gian biểu.

Ở bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu về 1 số khái niệm và cơ chế hoạt động của GoogleAPI, cùng với hướng dẫn viết 1 bộ wrapper để gọi API này. Mong quí vị đón xem.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 4.9 (10 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Filtered HTML

 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Tìm hiểu Drupal 8 multilingual tidbits 16: configuration translation development

Tìm hiểu Drupal 8 multilingual tidbits 16: configuration translation development

We used your main site configuration file as an example in the previous article. Let's review that again (system.site.yml):

Tổng quan về an toàn thông tin dữ liệu

Tổng quan về an toàn thông tin dữ liệu

Ngày nay, khi mà nhu cầu trao đổi thông tin dữ liệu ngày càng lớn và đa dạng, các tiến bộ về điện tử - viễn thông và công nghệ thông tin không ngừng được phát triển

Phần 1: Apache Solr - Hướng dẫn Creating Custom Fields

This is the first of two blog posts. In this one I will show you how to create a custom search index in Apache Solr

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung