Pascal Tính tổng các số nguyên dương chia hết cho 5

Pascal Tính tổng các số nguyên dương chia hết cho 5

(1) Tính tổng các số nguyên dương chia hết cho 5.

Function TongSoChiaHet5( A:Mang20, N:Integer):Integer;
Var S,i :Integer;
Begin
      S:=0;
      For i:=0 to N do
         If(A[i] mod 5=0)
            S := S+A[i];
      TongSoChiaHet5:= S;
End;

(2) Tính tổng các số nguyên tố trong mảng

Function LaSoNT( Var N:Integer) :Integer;
Var i:Integer;
Begin
      For i:=2 to N-1do
         If(N mod i = 0) then
            return 0
         Else
            return 1;
End;
Function TongSoNT(Var A : Mang20, Var N:Integer):Integer;
Var S,i:Integer;
Begin 
S:=0;
      For i:=0 to Ndo
         If ( LaSoNT( A[i] ) ) then
            S :=S+ A[i];
      TongSoNT :=S;
End;
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7 (7 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
galaxy

Những thiết bị vi phạm của Samsung trong vụ kiện với Apple

Thẩm phán Lucy Koh và bồi thẩm đoàn đã tuyên án Samsung vi phạm các bằng sáng chế của Apple trên hầu hết các sản phẩm bị "nhà táo" cáo buộc. Rõ ràng điều này có ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín cũng như các sản phẩm của hãng điện tử Hàn Quốc. Sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua 25 thiết bị vi phạm của Samsung trong vụ kiện tụng với Apple.

www.Simplytest.me nhanh, dễ để test Drupal modules

www.Simplytest.me nhanh, dễ để test Drupal modules

It takes time to find all the download links, to set up a test environment and to install all the additional software you need.

Kiểm tra 13 vấn đề + Test trước khi Website của bạn go live

Kiểm tra 13 vấn đề + Test trước khi Website của bạn go live

Even though launching a new website is exciting (albeit daunting), there’s a lot to accomplish, a ton of details that can’t be overlooked, and multiple people who need to work together

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer