Pascal Tính tổng các số nguyên dương chia hết cho 5

Pascal Tính tổng các số nguyên dương chia hết cho 5

(1) Tính tổng các số nguyên dương chia hết cho 5.

Function TongSoChiaHet5( A:Mang20, N:Integer):Integer;
Var S,i :Integer;
Begin
      S:=0;
      For i:=0 to N do
         If(A[i] mod 5=0)
            S := S+A[i];
      TongSoChiaHet5:= S;
End;

(2) Tính tổng các số nguyên tố trong mảng

Function LaSoNT( Var N:Integer) :Integer;
Var i:Integer;
Begin
      For i:=2 to N-1do
         If(N mod i = 0) then
            return 0
         Else
            return 1;
End;
Function TongSoNT(Var A : Mang20, Var N:Integer):Integer;
Var S,i:Integer;
Begin 
S:=0;
      For i:=0 to Ndo
         If ( LaSoNT( A[i] ) ) then
            S :=S+ A[i];
      TongSoNT :=S;
End;
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7 (7 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 

Cydia cập nhật phiên bản 1.1.9 với thiết kế phẳng theo phong cách iOS 7

Nhóm phát triển Cydia mới đây đã phát hành phiên bản 1.1.9 cho ứng dụng của mình với giao diện theo phong cách phẳng của iOS 7.

Drupal + Javascript: Exploring the Possibilities

Drupal + Javascript: ReactNative, ContentCMS, tabris, NativeScript, Appcelerator Titanium

Much to my chagrin, from numerous conversations with Front-End developers as well as other Full Stack developers

Hướng dẫn Embedding Responsive iframes trong Drupal site

Hướng dẫn Embedding Responsive iframes trong Drupal site

Implementing iframe elements can be troublesome for both content editors and developers, that's even before trying to make them responsive. After some recent project work I'm here to tell you there is an easy way to handle them.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer