Pascal Tính tổng các số nguyên dương chia hết cho 5

Pascal Tính tổng các số nguyên dương chia hết cho 5

(1) Tính tổng các số nguyên dương chia hết cho 5.

Function TongSoChiaHet5( A:Mang20, N:Integer):Integer;
Var S,i :Integer;
Begin
      S:=0;
      For i:=0 to N do
         If(A[i] mod 5=0)
            S := S+A[i];
      TongSoChiaHet5:= S;
End;

(2) Tính tổng các số nguyên tố trong mảng

Function LaSoNT( Var N:Integer) :Integer;
Var i:Integer;
Begin
      For i:=2 to N-1do
         If(N mod i = 0) then
            return 0
         Else
            return 1;
End;
Function TongSoNT(Var A : Mang20, Var N:Integer):Integer;
Var S,i:Integer;
Begin 
S:=0;
      For i:=0 to Ndo
         If ( LaSoNT( A[i] ) ) then
            S :=S+ A[i];
      TongSoNT :=S;
End;
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7 (7 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Google tạo Doodle kỷ niệm người đồng tạo ra vi chip

Google tạo Doodle kỷ niệm người đồng tạo ra vi chip

Robert Noyce, một nhà công nghệ tiên phong, người đồng tạo ra vi chip - được Google tôn vinh bằng một Doodle vào ngày 12/12/2011.

Triển lãm Palme Việt Nam về thiết bị nghe - nhìn, âm thanh, ánh sáng...

Triển lãm Quốc tế lần thứ 3 tại Việt Nam về Thiết bị Nghe – Nhìn, Âm thanh – Ánh sáng chuyên nghiệp, Truyền hình, Tích hợp hệ thống và Công nghệ giải trí sẽ trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau một năm vắng bóng.

Giới thiệu tốc độ Drupal website với cloudflare

Giới thiệu tốc độ Drupal website với cloudflare

Cloudflare claims that can boost the speed of a website. But how much benefit can a site get? I am using Cloudflare for some drupal sites