Pascal Tính tổng các số nguyên dương chia hết cho 5

Pascal Tính tổng các số nguyên dương chia hết cho 5

(1) Tính tổng các số nguyên dương chia hết cho 5.

Function TongSoChiaHet5( A:Mang20, N:Integer):Integer;
Var S,i :Integer;
Begin
      S:=0;
      For i:=0 to N do
         If(A[i] mod 5=0)
            S := S+A[i];
      TongSoChiaHet5:= S;
End;

(2) Tính tổng các số nguyên tố trong mảng

Function LaSoNT( Var N:Integer) :Integer;
Var i:Integer;
Begin
      For i:=2 to N-1do
         If(N mod i = 0) then
            return 0
         Else
            return 1;
End;
Function TongSoNT(Var A : Mang20, Var N:Integer):Integer;
Var S,i:Integer;
Begin 
S:=0;
      For i:=0 to Ndo
         If ( LaSoNT( A[i] ) ) then
            S :=S+ A[i];
      TongSoNT :=S;
End;
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 6.9 (8 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Những điểm bất tiện trên giao diện mới của Gmail

Những điểm bất tiện trên giao diện mới của Gmail

Đối với người sử dụng là doanh nhân hay các doanh nghiệp, Gmail đang dần đánh mất lòng tin của đối tượng người dùng này. Có vẻ như Google đang muốn biến sản phẩm...

10 cách giúp bạn hạn chế spam Registrations trong Drupal 7

10 cách giúp bạn hạn chế spam Registrations trong Drupal 7

If you're going to use popular software like Drupal, one of the downsides is that you'll need to deal with spam.

Người đẹp Regina Turner bị tố đã lên giường với đại gia

Người đẹp Regina Turner bị tố đã lên giường với đại gia

Regina Turner có sự nghiệp mờ nhạt sau khi giành danh hiệu hoa hậu cấp bang

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services