Giải đề thi HSG Tin học lớp 9 với Pascal tỉnh Quảng Bình

Giải đề thi HSG Tin học lớp 9 với Pascal tỉnh Quảng Bình

Trong cuộc thi giải toán qua mạng internet mỗi học sinh đều có số điểm tích lũy riêng của mình. Số điểm tích lũy của mỗi học sinh là một số nguyên dương K (0 < K ≤ 2x10^9). Đội tuyển của trường THCS Tài Năng có N học sinh tham gia dự thi (2 ≤ N ≤ 100). Tại buổi gặp mặt trước kỳ thi cấp tỉnh, thầy hiệu trưởng quyết định thưởng cho các học sinh trong đội tuyển Q triệu đồng, biết rằng điểm tích lũy của mỗi học sinh đều chia hết cho Q.

Yêu cầu: Hãy tìm số nguyên dương Q lớn nhất.

Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản PT.INP có cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương N là số lượng học sinh.

- Dòng 2: Ghi N số nguyên dương lần lượt là điểm tích lũy của N học sinh, các số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản PT.OUT theo cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương Q tìm được.

Ví dụ: 

PT.INP PT.OUT
5
15   24   45   36   27
3
 

CODE:

Program Phan_thuong;
Const fi='PT.INP';
   fo='PT.OUT';
Type mmc=Array[0..101] of Longint;
Var N:Longint;
  A:mmc;
Function UCLN(x,y:Longint):Longint;
 Var sodu:Word;
 Begin
  sodu:=x mod y;
  While sodu<>0 do
   Begin
    x:=y;
    y:=sodu;
    sodu:=x mod y;
   End;
  UCLN:=y;
End;
Procedure Read_Data;
 Var f:text;
   i:Longint;
 Begin
  Assign(f,fi);
  Reset(f);
  Readln(f,N);
  For i:=1 to N do
   Read(f,A[i]);
  Close(f);
 End;
Function USC:Longint;
Var f:text;
  i,mUSC:longint;
Begin
  mUSC:=UCLN(A[1],A[2]);
  for i:= 3 to N do
   mUSC:=UCLN(mUSC,A[i]);
  USC:=mUSC;
End;
Procedure Write_Data;
Var f:Text;
Begin
  Assign(f,fo);
  Rewrite(f);
  Write(f,USC);
  Close(f);
End;
BEGIN
 Read_Data;
 Write_Data;
End.

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7.1 (30 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
ổ mSATA SSD dung lượng cao được Mushkin công bố

ổ mSATA SSD dung lượng cao được Mushkin công bố

Mushkin vừa công bố ra thị trường ổ mSATA SSD có dung lượng lưu trữ cao được thiết kế hướng đến các hệ thống ultrabook cao cấp và máy tính nhỏ gọn trong tương lai.

Hiểu về từ khóa để quảng cáo Google Adwords hiệu quả

Hiểu về từ khóa để quảng cáo Google Adwords hiệu quả

Từ khóa trong một chiến dịch quảng cáo Google adwords quyết định đến 60% sự thành công và giá tiền click chuột của chiến dịch đó. Nhưng nhiều người lại chưa hiểu và chưa ứng dụng đúng quy tắc từ khóa nên kết quả của quảng cáo không đạt hiệu quả cao.

Những điều cần biết khi làm Social Media

Những điều cần biết khi làm Social Media

Nếu bạn có ý định trở thành một nhà hoạch định chiến lược trong lĩnh vực truyền thông xã hội (Social Media) cho một công ty nào đó thì đoạn Infographic thống kê dưới đây sẽ rất có ích cho bạn.

BLOG POSTS

 

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer