Bài 17: Tính S(n) = x + x^2/2! + x^3/3! + … + x^n/N!

Bài 17: Tính S(n) = x + x^2/2! + x^3/3! + … + x^n/N!

Bài tập 17 (Dạng bài tập này giúp các bạn giỏi về: Lưu đồ thuật toán)

Tính S(n) = x + x^2/2! + x^3/3! + … + x^n/N!

Cài đặt

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int main()
{
  int i, n;
  float x, S, T;
  long M;
  printf("\nNhap x: ");
  scanf("%f", &x);
  do
  {
  printf("\nNhap n: ");
  scanf("%d", &n);
   if(n < 1)
   {
     printf("\n N phai >= 1. Xin nhap lai !");
   }

  }while(n < 1);

  S = 0;
  T = 1;
  M = 1;
  i = 1;

  while(i <= n)
  {
    T = T * x;
    M = M * i;
    S = S + T/M;
    i++;
  }
  printf("\nTong la %f", S);
  getch();
  return 0;
}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
WebMatrix và IIS Express 7.5 Miễn phí

WebMatrix và IIS Express 7.5 Miễn phí

Microsoft vừa phát hành miễn phí phiên bản chính thức của công cụ thiết kế, phát triển web Microsoft WebMatrix và máy chủ web Microsoft IIS Express 7.5.

Thủ thuật customized cho Drupal Slideshow

Thủ thuật customized cho Drupal Slideshow

So a client wants a slideshow. No problem! Oh, they want full WYSIWYG for the captions. No problem. What about an option to let a user grab embed code

[Phần 2]High performance in Drupal : Lightning fast code

[Phần 2]High performance in Drupal : Lightning fast code

Welcome to the second part of our series on High Performance Drupal. Here we will cover techniques for speeding up your custom modules.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung