Pascal nhập vào 1 dãy số nguyên và in ra mỗi số trên 1 hàng

Pascal nhập vào 1 dãy số nguyên và in ra mỗi số trên 1 hàng

Đề bài Pascal nhập vào 1 dãy số nguyên và in ra mỗi số trên 1 hàng

>> Pascal : Bài tập mảng 1 chiều hot nhất nên xem

Cài đặt

Prgram Nhap_Va_Xuat_Mang;
Uses crt;
Var A: array[1..100] of integr;
i, k,demd, s, demnt, tg,n, d, dd,j : integer;
tb, tbm: real;
Begin
  Clrscr;
  Writeln(‘nhap so luong phan tu cua mang’); readln(n);
  Writeln(‘----------------------nhap mang--------------------------------------‘);
  For i:=1 to n do
    Begin
      Writeln(‘nhap so hang thu’, I, ‘A[‘,I,’]= ‘);
      Readln(A[i]);
    End;
  {-------------------In mang va cac phan tu xuong dong, nho ham writeln------------------}
  For i:=1 to n do
    Writeln(‘Cac phan tu da nhap’, A[i]);  
End. 
    
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7.8 (176 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Mark Zuckerberg tham gia điều trần từ xa

Kế hoạch thâu tóm bất cứ công ty startup nào cạnh tranh với Facebook

Trong email trao đổi về việc mua Instagram, Mark Zuckerberg, CEO Facebook, đề cập kế hoạch thâu tóm bất cứ công ty startup nào cạnh tranh với họ.

Candy Crush - ứng dụng hot nhất trên iPhone năm 2013

Candy Crush - ứng dụng hot nhất trên iPhone năm 2013

Apple đã công bố những chương trình miễn phí được tải nhiều nhất trên hệ điều hành iOS và nhiều trong số đó là các ứng dụng rất quen thuộc với người sử dụng tại Việt Nam.

Ví dụ đơn giản về sử dụng PHPUnit và Drupal 8 năm 2015

Ví dụ đơn giản về sử dụng PHPUnit và Drupal 8 năm 2015

So, instead of duplicating what’s already out there, I’m going to focus on some principles 

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung