Pascal nhập vào 1 dãy số nguyên và in ra mỗi số trên 1 hàng

Pascal nhập vào 1 dãy số nguyên và in ra mỗi số trên 1 hàng

Đề bài Pascal nhập vào 1 dãy số nguyên và in ra mỗi số trên 1 hàng

>> Pascal : Bài tập mảng 1 chiều hot nhất nên xem

Cài đặt

Prgram Nhap_Va_Xuat_Mang;
Uses crt;
Var A: array[1..100] of integr;
i, k,demd, s, demnt, tg,n, d, dd,j : integer;
tb, tbm: real;
Begin
  Clrscr;
  Writeln(‘nhap so luong phan tu cua mang’); readln(n);
  Writeln(‘----------------------nhap mang--------------------------------------‘);
  For i:=1 to n do
    Begin
      Writeln(‘nhap so hang thu’, I, ‘A[‘,I,’]= ‘);
      Readln(A[i]);
    End;
  {-------------------In mang va cac phan tu xuong dong, nho ham writeln------------------}
  For i:=1 to n do
    Writeln(‘Cac phan tu da nhap’, A[i]);  
End. 
    
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 4.7 (48 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
6 Modules cần tránh trước khi Drupal 8 Arrives

6 Modules cần tránh trước khi Drupal 8 Arrives

Dave also has some recommendation for modules not to use, because they've been replaced by alternative solutions in Drupal 8

Mac IOS

Apple công bố iOS 5.0.1 beta hỗ trợ sửa lỗi ngốn pin

Sau khi phát hiện lỗi ngốn pin có nguồn gốc chính là iOS 5, Apple ngay lập tức cho phát hành phiên bản iOS 5.0.1 beta với hứa hẹn cho phép sửa lỗi pin của hệ điều hành này.

Các lỗi thường gặp với exim khi gửi bằng các webmail trong directadmin !

Khi gửi webmail và nhận được thông báo lỗi việc đầu tiên bạn phải ssh vào server để xem log của exim debug lỗi /var/log/exim/mainlog