Chuyển từ hệ thập phân sang hệ nhị phân bằng ngôn ngữ Java

Chuyển từ hệ thập phân sang hệ nhị phân bằng ngôn ngữ Java

Có 3 cách để chuyển một số từ hệ thập phân sang hệ nhị phân.

 1. Sử dụng phương thức toBinaryString() trong class Integer của Java.
 2. Sử dụng phương thức chuyển đổi bằng logic mà không sử dụng phương thức có sẵn của Java.
 3. Sử dụng Stack.

1. Sử dụng phương thức toBinaryString().

package simplecodecjava.blogspot.com;


public class DecimalToBinaryExample {

 public static void main(String[]args){

 int decimalNumber = 123456789;

 System.out.print("Hệ nhị phân của " + decimalNumber +" là :");

 System.out.print(Integer.toBinaryString(decimalNumber));

 }

}

Output: Hệ nhị phân của 123456789 là :111010110111100110100010101

2. Sử dụng chuyển đổi bằng logic.

package simplecodecjava.blogspot.com; 

public class DecimalToBinaryExample { 

 public void convertBinary(int num){

   int binary[] = new int[40];

   int index = 0;

   while(num > 0){

    binary[index++] = num%2;

    num = num/2;

   }

   for(int i = index-1;i >= 0;i--){

    System.out.print(binary[i]);

   }

  }
  

 public static void main(String[]args){

 int decimalNumber = 123456789;

 System.out.print("Hệ nhị phân của " + decimalNumber +" là :");

 new DecimalToBinaryExample().convertBinary(decimalNumber);

 }

}

Output: Hệ nhị phân của 123456789 là :111010110111100110100010101

3. Sử dụng Stack

package simplecodecjava.blogspot.com;

import java.util.Stack;

public class DecimalToBinaryExample { 

 public void convertBinary(int num){

 Stack<Integer> stack = new Stack<Integer>();

   while(num != 0){

   //thực hiện phép chia lấy phần dư cho 2.

   int d = num%2;

   // thêm vào stack.

   stack.push(d);

   num/=2;

   }

   while(!(stack.isEmpty())){

   System.out.print(stack.pop());

   }
   

  }
 

 public static void main(String[]args){

 int decimalNumber = 123456789;

 System.out.print("Hệ nhị phân của " + decimalNumber +" là :");

 new DecimalToBinaryExample().convertBinary(decimalNumber);

 }

}

Output: Hệ nhị phân của 123456789 là :111010110111100110100010101

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 8 (2 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Alexa

Biện pháp tăng Alexa Rank

Thủ thuật tăng thứ hạng Alexa rất đa dạng. Nhưng về cơ bản Website của bạn cần thiết phải thực hiện những điều đơn giản sau để các cralwer của Alexa chú ý đến website của bạn hơn

Hướng dẫn viết Conditional CSS for IE10 và IE 11

Hướng dẫn viết Conditional CSS for IE10 và IE 11

While working on recent Drupal projects, I learned that Internet 10 and 11 (IE10-11) no longer support IE conditional comments

Thêm fields cho comments, terms, users trong drupal

Thêm fields cho comments, terms, users trong drupal

In this blog post we're going to introduce you to Drupal entities and how they make site building easier.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services