Chèn thêm một phần tử X, sao cho dãy vẫn giữ nguyên trật tự sắp xếp

Chèn thêm một phần tử X, sao cho dãy vẫn giữ nguyên trật tự sắp xếp

Viết chương trình nhập mảng A gồm N phần tử. Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần. Chèn thêm một phần tử X, sao cho dãy vẫn giữ nguyên trật tự sắp xếp

VD: m =5 dãy đã cho sau khi sắp xếp lại là : 1  2  3   4   6

Thì dãy sau khi chèn là: 1  2  3  4  5  6

Một số bài bổ sung về mảng

 • Chỉ số của số hạng dương đầu tiên của dãy.
 • Chỉ số của số hạng âm đầu tiên của dãy.
 • Chỉ số của số hạng dương cuối cùng của dãy.
 • Chỉ số của số hạng âm cuối cùng của dãy.
 • Số hạng lớn nhất của dãy và chỉ số của nó.
 • Số hạng nhỏ nhất của dãy và chỉ số của nó.
 • Số hạng âm lớn nhất của dãy và chỉ số của nó.
 • Số hạng dương nhỏ nhất của dãy và chỉ số của nó.
 • Giá trị lớn thứ nhì của dãy và các chỉ số của các số hạng đạt giá trị lớn nhì.
 • Giá trị nhỏ thứ nhì của dãy và các chỉ số của các số hạng đạt giá trị nhỏ nhì.
 • Số lượng các số dương liên tiếp nhiều nhất.
 • Số lượng các số hạng dương liên tiếp có tổng lớn nhất.
 • Số lượng các số hạng âm liên tiếp nhiều nhất.
 • Số lượng các số hạng âm liên tiếp có tổng lớn nhất.
 • Số lượng các số hạng liên tiếp đan dấu nhiều nhất ( dãy số hạng liên tiếp được gọi là đan dấu nếu tích hai số liên tiếp âm ).
 • Số lượng các phần tử không tăng nhiều nhất.
 • Số lượng các phần tử giảm nhiều nhất.
 • Số lượng các phần tử tăng nhiều nhất.

Bài giải Pascal

program Chen;

uses crt;

Var a:array [1..100] Of integer;
k,n,i,tam,x:integer;
Begin
  Write('Nhap so phan tu n:');
  ReadLn(n);
  For i:=1 to n do
  Begin
    Write('a[',i,']=');
    ReadLn(a[i]);
  End;
  For k:=1 to (n-1) do
    For i:=1 to (n-1) do
      If a[i] > a[i+1] then
      Begin
        tam:=a[i];
        a[i]:=a[i+1];
        a[i+1]:=tam;
      End;
  WriteLn('Mang da sap xep:');
  For i:=1 to n do write(a[i],' ');
  WriteLn;
  Write('nhap vao so X :');
  ReadLn(X);
  i:=1;
  While (x>a[i]) and(i<=n) do i:=i+1;
  For k:=n+1 downto i do
  a[k]:=a[k-1];
  a[i]:=x;
  Write('Mang da chen X:');
  For i:=1 to n+1 do write(a[i],' ');
  ReadLn;
End.

Hình minh họa

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Bình luận (0)

 

Add Comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí Zalo cán mốc 4 triệu người sử dụng

Ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí Zalo cán mốc 4 triệu người sử dụng

Công ty cổ phần VNG hôm nay 19/8 cho hay ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí Zalo đã cán mốc 4 triệu người dùng chỉ sau một năm được thương mại hóa.

Facebook ra mắt tính năng Nói lời cảm ơn đến bạn bè bằng Clip

Facebook ra mắt tính năng Nói lời cảm ơn đến bạn bè bằng Clip

Mới đây ngày 11/13/2014  Facebook cập nhật một đường dẫn để mọi người 

Google Calendar Thêm Tính Năng Gợi Ý Thời Gian Cho Sự Kiện

Google Calendar Thêm Tính Năng Gợi Ý Thời Gian Cho Sự Kiện

Tạo một sự kiện hay một lịch họp không khó nhưng lựa chọn được thời gian thích hợp sau cho tất cả khách mời đều có thể tham gia ...

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer