Chèn thêm một phần tử X, sao cho dãy vẫn giữ nguyên trật tự sắp xếp

Chèn thêm một phần tử X, sao cho dãy vẫn giữ nguyên trật tự sắp xếp

Viết chương trình nhập mảng A gồm N phần tử. Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần. Chèn thêm một phần tử X, sao cho dãy vẫn giữ nguyên trật tự sắp xếp

VD: m =5 dãy đã cho sau khi sắp xếp lại là : 1  2  3   4   6

Thì dãy sau khi chèn là: 1  2  3  4  5  6

Một số bài bổ sung về mảng

 • Chỉ số của số hạng dương đầu tiên của dãy.
 • Chỉ số của số hạng âm đầu tiên của dãy.
 • Chỉ số của số hạng dương cuối cùng của dãy.
 • Chỉ số của số hạng âm cuối cùng của dãy.
 • Số hạng lớn nhất của dãy và chỉ số của nó.
 • Số hạng nhỏ nhất của dãy và chỉ số của nó.
 • Số hạng âm lớn nhất của dãy và chỉ số của nó.
 • Số hạng dương nhỏ nhất của dãy và chỉ số của nó.
 • Giá trị lớn thứ nhì của dãy và các chỉ số của các số hạng đạt giá trị lớn nhì.
 • Giá trị nhỏ thứ nhì của dãy và các chỉ số của các số hạng đạt giá trị nhỏ nhì.
 • Số lượng các số dương liên tiếp nhiều nhất.
 • Số lượng các số hạng dương liên tiếp có tổng lớn nhất.
 • Số lượng các số hạng âm liên tiếp nhiều nhất.
 • Số lượng các số hạng âm liên tiếp có tổng lớn nhất.
 • Số lượng các số hạng liên tiếp đan dấu nhiều nhất ( dãy số hạng liên tiếp được gọi là đan dấu nếu tích hai số liên tiếp âm ).
 • Số lượng các phần tử không tăng nhiều nhất.
 • Số lượng các phần tử giảm nhiều nhất.
 • Số lượng các phần tử tăng nhiều nhất.

Bài giải Pascal

program Chen;

uses crt;

Var a:array [1..100] Of integer;
k,n,i,tam,x:integer;
Begin
  Write('Nhap so phan tu n:');
  ReadLn(n);
  For i:=1 to n do
  Begin
    Write('a[',i,']=');
    ReadLn(a[i]);
  End;
  For k:=1 to (n-1) do
    For i:=1 to (n-1) do
      If a[i] > a[i+1] then
      Begin
        tam:=a[i];
        a[i]:=a[i+1];
        a[i+1]:=tam;
      End;
  WriteLn('Mang da sap xep:');
  For i:=1 to n do write(a[i],' ');
  WriteLn;
  Write('nhap vao so X :');
  ReadLn(X);
  i:=1;
  While (x>a[i]) and(i<=n) do i:=i+1;
  For k:=n+1 downto i do
  a[k]:=a[k-1];
  a[i]:=x;
  Write('Mang da chen X:');
  For i:=1 to n+1 do write(a[i],' ');
  ReadLn;
End.

Hình minh họa

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 8.8 (4 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Filtered HTML

 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
HUTECH công bố điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển học bạ lớp 12

HUTECH công bố điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển học bạ lớp 12

Theo đó, mức điểm trúng tuyển từ 18 đến 24 điểm tùy ngành và tổ hợp xét tuyển. Đồng thời, HUTECH cũng thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đến ngày 10-7 cho tất cả các ngành đào tạo tại trường, với mức điểm từ điểm trúng tuyển của đợt ngày 30-6 trở lên.

HTML5 + RDFa = time to get rid of that 20th century furniture

HTML5 + RDFa = time to get rid of that 20th century furniture

We're entering a new era of the web. To the ignorant masses, this transition will go largely unnoticed; they'll enjoy increased usability and convenience, with more robust functionality and more relevant data at hand. And they'll mostly just take it for granted.

Hướng dẫn cài đặt LiteSpeed, PHP, MySQL và phpMyAdmin trên Ubuntu/Debian

Hướng dẫn cài đặt LiteSpeed, PHP, MySQL và phpMyAdmin trên Ubuntu/Debian

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt LiteSpeed và MySQL cùng với việc xây dựng PHP tùy biến, và phpMyAdmin để quản lí database trên MySQL trên hệ điều hành họ Ubuntu/Debian một cách đầy đủ.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung