In ra màn hình diện tích và chu vi của hình chữ nhật

In ra màn hình diện tích và chu vi của hình chữ nhật

Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của hình chữ nhật.

Program HINH_CHU_NHAT;

Uses Crt;

Var a,b,s,c: real; 

Begin

 Clrscr;

 Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’); 

 Writeln(‘--------------------------------------------------------------‘); 

 Write('Nhap chieu dai='); readln(a);

 Write('Nhap chieu rong=');readln(b);

 s:=a*b;

 c:=(a+b)*2;

 Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2); 

 Writeln('Chu vi hinh chu nhat:',c:6:2); 

 Readln;

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.6 (104 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
9 sai lầm của Microsoft trong năm 2011

9 sai lầm của Microsoft trong năm 2011

Microsoft vừa trải qua một năm khó khăn khi phải cạnh tranh khốc liệt trên nhiều mảng thị trường. Dưới đây là một số sai lầm khiến Microsoft lún sâu vào thất bại.

[Phần 6] - Testing: Unit và Functional với PHPUnit

[Phần 6] - Testing: Unit và Functional với PHPUnit

So far we have explored a good amount of ground looking at a number of core concepts with regards to Symfony2 development. Before we continue adding features it is time to introduce testing.

office 2012

Cài đặt bản Office cũ, và muốn thử nghiệm bản Office 2010 hoặc 2013

Máy tính bạn đang cài đặt bản Office cũ, và muốn thử nghiệm bản Office 2010, nhưng vẫn muốn giữ nguyên phiên bản cũ quen thuộc. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thức để nâng cấp và chạy song song

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services