In ra màn hình diện tích và chu vi của hình chữ nhật

In ra màn hình diện tích và chu vi của hình chữ nhật

Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của hình chữ nhật.

Program HINH_CHU_NHAT;

Uses Crt;

Var a,b,s,c: real; 

Begin

 Clrscr;

 Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’); 

 Writeln(‘--------------------------------------------------------------‘); 

 Write('Nhap chieu dai='); readln(a);

 Write('Nhap chieu rong=');readln(b);

 s:=a*b;

 c:=(a+b)*2;

 Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2); 

 Writeln('Chu vi hinh chu nhat:',c:6:2); 

 Readln;

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.6 (104 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Chiến lược “chống Apple” tại Mỹ của HTC

Chiến lược “chống Apple” tại Mỹ của HTC

HTC đã trở thành nhãn hiệu smartphone bán chạy hàng đầu tại Mỹ, với chiến lược phát triển sản phẩm hoàn toàn trái ngược với Apple.

CloudHD - Ứng dụng Việt giúp đăng tải ảnh chất lượng cao lên Facebook

CloudHD - Ứng dụng Việt giúp đăng tải ảnh chất lượng cao lên Facebook

Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đều thắc mắc tại sao ảnh khi upload lên Facebook lại trông xấu thế,

Seo top

Những gói dịch vụ SEO khác

Tiến hành SEO audit đánh giá hiện trạng website và phân tích 10 đối tủ cạnh tranh (2 tuần) và phân tích thị trường, khách hàng, lập kế hoạch online marketing ngắn và dài hạn, xác định mục tiêu chiến dịch, phương pháp đo lường, chọn lựa  phương pháp đo lường hiệu quả

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services