Có những việc, bạn chẳng thể xoá khỏi tâm trí Sài Gòn ngày 26/03/2022

[ Sài Gòn ngày 26/03/2022 ]

"Có những người, bạn không có cách nào quên.

Có những việc, bạn chẳng thể xoá khỏi tâm trí.  

Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn.

Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau.

Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly."

Bảo Bảo Đây Nè

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet