Pascal | Viết hàm kiểm tra số N có phải là số nguyên tố hay không?

Pascal | Viết hàm kiểm tra số N có phải là số nguyên tố hay không?

Viết hàm kiểm tra số N có phải là số nguyên tố hay không?

Hướng dẫn: Khai báo hàm kiểm tra số nguyên tố có:

Tên hàm: KiemtraSNT

Dữ liệu trả về: int, ( 0 nếu không phải là số nguyên tố, là 1 nếu là số nguyên tố )

Tham số: tham trị là int N, số cần kiểm tra.

Xử lý kiểm tra: Dựa trên ví dụ đã có ở phần trước.

Nội dung hàm:

Function KiemtraSNT( N : Integer ) : Boolean;

Var flag : Boolean;

    i : Integer;

Begin

  flag := True;                  { Khoi gan gia tri dung cho ktrSNT}

  For i := 2 to N-1 do      { Lap voi moi i co gia tri tu 2 den N-1}

      If ( N mod i = 0 ) then            { Kiem tra xem N co’ chia het cho i hay khong}

          flag:=false;           { Neu dung thi khong con la so nguyen to nua}

  KiemtraSNT:=flag;

End;

Cải tiến, không sử dụng biến phụ:

Function KiemtraSN( N : Integer ) : Integer;

Var i :integer;

Begin

  For i := 2 to N-1 do      { Lap voi moi i co gia tri tu 2 den N-1}

      If ( N mod i = 0 ) then            { Kiem tra xem N co’ chia het cho i hay khong}

          Writeln('N khongla SNT')   { Neu dung thi khong con la so nguyen to nua}

      Else

          Writeln('N la SNT');    { N la SNT}

End;
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 4 (76 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Facebook tung ra bản Privacy Basics hướng dẫn bảo mật mới

Facebook tung ra bản Privacy Basics hướng dẫn bảo mật mới

Facebook tung ra một bản hướng dẫn bảo mật mới cho người dùng mang tên Privacy Basics.

sinh thường

Được và mất giữa sinh thường và sinh mổ.

Sinh thường hay sinh mổ sẽ tốt hơn là nỗi băn khoăn của hầu hết các bà bầu. Hãy cùng so sánh những điều được và mất của hai phương pháp sinh con này nhé.

How To Make Video Calls On Android Phones Through Skype

How To Make Video Calls On Android Phones Through Skype

Skype has an app that was developed specifically for Android users called Skype for Android. This app has brought video calling to this very lovely market.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer