Viết chương trình nhập A gồm N phần tử xuất mảng giảm dần

Viết chương trình nhập A gồm N phần tử xuất mảng giảm dần

Viết Chương Trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần và in kết quả ra màn hình.

program ct;

ues crt;

var A:array [1..1000] of integer;

   i,j,n,tg:integer;

begin clrscr;

  write('Nhap so phan tu n: '); readln(n);

  for i:=1 to n do

   begin

    writeln('Nhap so thu ',i,': '); readln(A[i]);

   end;

  for i:=1 to n-1 do

  for j:=i+1 to n do

   if A[i]>A[j] then

    begin

      tg:=A[i];

      A[i]:=A[j];

      A[j]:=tg;

    end;

  writeln('Day so sap xep theo thu tu tang dan la: ');

  for i:=1 to n do

   write(A[i]:3);

readln;

end.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Bình luận (0)

 

Add Comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
16 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Sega Offers Major Holiday Game Sales

Sega Offers Major Holiday Game Sales

It’s the day before Thanksgiving, and most of you are (job-willing) on the verge of a three or four day weekend. You may spend the time embarking on a boring road trip, avoiding family members, or just hanging out at the house enjoying your days off.

Google Ads Remarketing

Thủ thuật cài đặt Google Adwords Remarketing vào website của bạn

Nếu đây là lần đầu tiên dùng Google Adwords, bạn buộc phải tạo chiến dịch adword đầu tiên và thêm thẻ thanh toán vào tài khoản Google Adwords của mình.

Facebook công bố ứng dụng Facebook Camera dành cho iOS

Facebook công bố ứng dụng Facebook Camera dành cho iOS

Ngày 24/5, không lâu sau khi mua lại Instagram với giá 1 tỉ USD, Facebook đã cho ra mắt ứng dụng chia sẻ ảnh - Facebook Camera dành cho iOS.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer