Bài tập Pascal: In ra màn hình diện tích và chu vi của hình tròn

Bài tập Pascal: In ra màn hình diện tích và chu vi của hình tròn

Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của hình tròn. 

Program HINHTRON;

Uses Crt;

Var r,dt,cv:real; 

Begin

 Clrscr;

 Writeln('TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:'); 

 Writeln('------------------------------------------------------'); 

 Write ('Nhap ban kinh R=');

 readln(r);

 dt:=pi*r*r;

 cv:=2*pi*r;

 Writeln('Dien tich hinh tron la:',dt:6:2); 

 Writeln('Chu vi hinh tron la:',cv:6:2);

 Readln; 

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7.3 (43 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hướng dẫn mua iPad 2

Hướng dẫn mua iPad 2

Những lựa chọn thường gặp dưới đây sẽ khiến người dùng bối rối ít nhiều khi chọn mua máy tính bảng iPad 2.

Microsoft, Windows Phone 8, Window, windows 8

Microsoft chính thức giới thiệu Windows Phone 8

Microsoft đã công bố chi tiết về Windows Phone 8 tại Hội nghị Windows Phone Summit diễn ra vào rạng sáng nay (21/6).

Cài đặt LESS CSS Apache module

Cài đặt LESS CSS Apache module

This is an Apache2 module that is written to compile LESS code inside the CSS files when they are requested so the process will be transparent from any script using CSS no matter what it’s language is.