Bài 21: Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Bài 21: Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Bài tập 21 (Dạng bài tập này giúp các bạn giỏi về: Lưu đồ thuật toán)

Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Cài đặt

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int main()
{
  int i, n;
  long S;
  do
  {
  printf("\nNhap n(n > 0): ");
  scanf("%d", &n);
   if(n <= 0)
    {
    printf("\n N phai > 0. Xin nhap lai !");
    }
  }while(n <= 0);
  i = 1;
  S = 0;
  while(i <= n)
  {
    if(n % i == 0)
    {
      printf("%4d", i);
      S = S + i;
    }
      i++;
  }
  printf("\nTong cac uoc cua %d la: %ld", n, S);
  getch();
  return 0;
}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 5.3 (10 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Canh bạc điện toán đám mây nguy hiểm của Microsoft

Canh bạc điện toán đám mây nguy hiểm của Microsoft

Cú đột phá vào công nghệ điện toán đám mây (cloud computing) của hãng phần mềm Microsoft được dự báo sẽ giúp hãng này tăng sức cạnh tranh

Showing a Twitter Feed in a Drupal Block

Hiển thị Twitter Feed với một Drupal Block

In this tutorial we'll show you how to place a Twitter feed inside a block. You can then display that Twitter feed anywhere around your theme. There are many different Twitter options out there but most have a couple of limitations:

Chrome trên iOS

Thêm tính năng chia sẻ mới cho Chrome trên iOS

Bản cập nhật mới nhất của trình duyệt Chrome cho hệ điều hành iOS ngoài việc sửa một số lỗi nhỏ thì sẽ bổ sung thêm một tính năng mới rất tiện dụng. Đó là người dùng có thể chia sẻ các trang web xem từ trình duyệt Chrome lên Google+, email, Facebook và Twitter.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services