Bài 32: Cho số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có phải là số chính phương hay không

Bài 32: Cho số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có phải là số chính phương hay không

Bài tập 32 (Dạng bài tập này giúp các bạn giỏi về: Lưu đồ thuật toán)

Cho số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có phải là số chính phương hay không

Cài đặt

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main()
{
  int i, n;
  do
  {
  printf("\nNhap n: ");
  scanf("%d", &n);

    if(n <= 0)
      printf("\nn phai > 0. Xin nhap lai !");

  }while(n <= 0);
  /*Số chính phương là số mà kết quả khai căn bậc 2 là 1 số nguyên
  sqrt(4) = 2.00000 => ép về nguyên = 2 => vì 2.000 == 2 (true) 
  => là số chính phương
  sqrt(5) = 2.23234 => ép về nguyên = 2 => vì 2.4324 != 2 (false) 
  => không là số chính phương*/
  if (sqrt((float)n) == (int)sqrt((float)n)) 
  // So sánh 2 số khi chưa ép về kiểu nguyên và số đã ép về kiểu nguyên
  {
    printf("\n%d La so chinh phuong", n);
  }
  else
  {
    printf("\n%d Khong la so chinh phuong", n);
  }

  getch();
  return 0;
}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7.3 (6 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Apple và Samsung sẽ sớm thỏa hiệp?

Apple và Samsung sẽ sớm thỏa hiệp?

Theo cựu Phó giám đốc phát triển của Apple - Jay Elliot, tranh chấp tại phòng xử án giữa Apple và Samsung thực ra chỉ là phần nhỏ trong cuộc chiến chống lại Google của "Quả táo khuyết" và sẽ sớm kết thúc.

Đọc Sách Offline Trên Google eBook

Đọc Sách Offline Trên Google eBook

Vào một ngày đẹp trời nào đó, mạng internet nhà bạn bỗng dưng bị down hoặc bỗng dưng bị tên hàng xóm ngắt dây mạng trong khi bạn đang.....

Drupal 6 Search Engine Optimization by Ben Finklea, CEO

Download Drupal: Search Engine Optimization

Learn which modules to install and how to configure them for maximum SEO results

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung