Sử dụng Google Maps trong Android

Sử dụng Google Maps trong Android

Để sử dụng được Google Maps trong Android , ta cần có Google Maps Key. Trong bài lab này mình sẽ hướng dẫn các bước để lấy được nó.

Bước 1: Tìm vị trí file debug.keystore trong hệ thống

File dubug.keystore nằm trong thư mục “c:\users\USER\.android\debug.keystore”

Thay thế “USER” bằng tên user window bạn đang dùng.

Sử dụng Google Maps trong Android

Đường dẫn đến file debug.keystore

Bước 2: Chạy file keytool.exe trên hệ thống

Bây giờ ta chuyển đến file keytool.exe theo đường dẫn. “C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\bin>keytool.exe”

Thay thế “jdk1.6.0” bằng tên phiên bản jdk mà các bạn đã cài trong máy.

Bước 3: Lấy mã MD5 fingerprint

Thực thi câu lệnh sau:

C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\bin>keytool.exe -list -alias androiddebugkey -keystore "C:\users\user\.android\debug.keystore" -storepass android -keypass android 

Bước 4: Dùng mã MD5 fingerprint để lấy Google Maps API Key

Copy đoạn mã vừa lấy được.
Vào đường link này https://developers.google.com/maps/d...aps-api-signup. Dán đoạn mã MD5 fingerprint vào ô sau:

Click nút “Generate API Key”.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Những ứng dụng hữu ích cho Facebook Page
Những ứng dụng hữu ích cho Facebook Page

Có một trang Facebook Page với hàng ngàn người like. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc "cải tổ" trang Facebook Page của mình cho nó có "một vẻ bề ngoài" chuyên nghiệp hơn không?

Hướng dẫn tạo 1 field Autocomplete bằng cách dùng the Drupal 8 Form API
Hướng dẫn tạo 1 field Autocomplete bằng cách dùng the Drupal 8 Form API

In this article, I will not explain how to customise/alter an Autocomplete Field Widget — which should only be used on from using the Drupal Admin UI.

Chiến lược Seo quyết định thứ hạng cao
Chiến lược Seo quyết định thứ hạng cao

Chúng ta đã biết 4 thành tố quan trọng nhất trong thứ hạng từ khóa đó là “Tứ trụ trong Seo” bao gồm điều hướng Onpage,