Tạo ứng dụng Hello World với Android trên Netbeans

Tạo ứng dụng Hello World với Android trên Netbeans

Tác giả: Trần Du Hòa Bình

Mục đích của bài này hướng dẫn cách tạo project đơn giản để bắt đầu làm quen với lập trình Android trên Netbeans IDE.

Yêu cầu:

   - Đã đọc qua bài “Cấu hình Android trên Netbeans 6.9.1 và ứng dụng cơ bản đầu tiên

Tools sử dụng:

             - Netbeans IDE 6.9.1

             - JDK 6 update 22

            - Android SDK 2.3.3

Chúng tôi sẽ làm ví dụ tạo ứng dụng như sau:

Bây giờ, chúng ta bắt đầu tạo ứng dụng trên

Bước 1: Tạo New Project > Android > Android Application

Plug-in Android của Netbeans cung cấp cho chúng ta ADB Log để xem log của emulator khi chạy. Mở ADB log tại Window > Output > ADB Log:

Bước 2: Thêm TextView vào main layout (file Resouces/layout/main.xml)

Bước 3: Build project để cập nhật TextView vào file R.java (R.java là file được Netbeans tạo ra và cập nhật để quản lý các resource, chúng ta không được chỉnh sửa file này, vì mọi chỉnh sửa sẽ bị mất đi khi build project)

Bước 4: Lấy TextView trong main layout và gán text vào TextView từ activity

Bước 5: Run project, chúng ta có kết quả như sau

Chúng ta có thể thêm vào log trong code để debug. Đặt log vào file HelloActivity.java như sau:

Run project, trong cửa sổ ADB Log sẽ xuất hiện nội dung log:

Chúc mừng các bạn, chúng ta đã hoàn thành ví dụ về việc tạo ứng dụng HelloWorld để làm quen với lập trình Android trên Netbeans IDE.

Rất mong sự góp ý chân thành của các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

  • Skype ID: tthanhthuy
  • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
  • WhatsApp: (+84) 944 225 212
  • Line Messenger: (+84) 944 225 212
  • Email: asaleotestf@gmail.com
  • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Giải pháp theme_hook_suggestions và custom view modes cho templates trong Drupal 7

Giải pháp theme hook suggestions và custom view modes cho templates trong Drupal 7

 Entity view modes is a lighter-weight approach to supplying additional view modes, but I found that even it was cumbersome when it came to managing my view mode configuration in an easily-deployable way.

Hướng dẫn tạo Contextual Filters và Arguments trong Drupal 7

Hướng dẫn tạo Contextual Filters và Arguments trong Drupal 7

In Drupal 6, a key feature in Views was called "arguments". This term made perfect sense to developers, but caused plenty of raised eyebrows amongst news users.

Hướng dẫn tạo mới và chạy Selenium tests trên Drupal

Hướng dẫn tạo mới và chạy Selenium tests trên Drupal

What Selenium is; How to install Selenium IDE in Firefox; How to create a simple test; How to play back your test once created