Eclipse

11 Feb
Tạo ứng dụng Hello World với Android trên Netbeans

Tạo ứng dụng Hello World với Android trên Netbeans

Mục đích của bài này hướng dẫn cách tạo project đơn giản để bắt đầu làm quen với lập trình Android trên Netbeans IDE.

Read More
11 Feb
Cấu hình Android trên Netbeans 6.9.1

Cấu hình Android trên Netbeans 6.9.1

Mục đích của bài này hướng dẫn chúng ta cài đặt Android trên máy tính và cấu hình Android trên Netbeans 6.9.1 để làm công cụ cho chúng ta thực hiện các ứng dụng liên quan đến Android. Để kiểm tra việc cài đặt có thành công hay không, chúng ta làm một ví dụ đơn giản để hỗ trợ quí vị kiểm tra.

Read More
28 Jan
Viết android game máy tính mini

Viết android game máy tính mini

Giao diện được bọc bởi 1 thẻ Layout có tác dụng như một khung chứa nội dung bên trong.

Read More
28 Jan
Viết Android game đánh bài cào

Viết Android game đánh bài cào

Click nút chơi thì ngẫu nhiên máy sẽ chọn 3 lá bài cho người chơi và máy tính.

Read More
22 Jan
Trương Mỹ Nhân Showbiz

Thực hành CSS môn Thiết kế Website

Trước khi học cách kết nối file CSS vào HTML như thế nào, chúng ta hãy xét cấu trúc thư mục chứa các file như sau:

Read More
22 Jan
Trương Mỹ Nhân Showbiz

Giới thiệu về CSS

CSS viết tắt của từ Cascading Style Sheets, ý nghĩa nó là gì chúng ta không cần quan tâm để làm gì mà chỉ cần biết CSS là một file có phần mở rộng là .css, nhiệm vụ của nó là tách riêng phần định dạng (style) ra khỏi nội dung trang HTML.

Read More
22 Jan
Eclipse, Java SE, source code java

Sử dụng eclipse để lập trình Java

Mục đích của bài viết hướng dẫn bạn sử dụng một số chức năng cơ bản của eclipse như tạo, import project, build, run và debug ứng dụng. Ngoài ra bài viết cũng hướng dẫn bạn tạo file jar, generate javadoc cho source code.

Read More
02 Apr

Upgrading Eclipse on Ubuntu (from 3.5 to 3.7 indigo – works for other versions too)

After upgrading my Ubuntu version to 11.04 I installed eclipse using the software centre.

Read more
29 Nov
Tạo các ứng dụng dịch vụ Web độc lập bằng Eclipse và Java SE 6(P2)

Tạo các ứng dụng dịch vụ Web độc lập bằng Eclipse và Java SE 6(P2)

Sử dụng Eclipse Integrated Development Environment (IDE-Môi trường phát triển có tích hợp Eclipse) và Java™ Platform, Standard Edition

Read More
29 Nov
Tạo các ứng dụng dịch vụ Web độc lập bằng Eclipse và Java SE 6(P1)

Tạo các ứng dụng dịch vụ Web độc lập bằng Eclipse và Java SE 6(P1)

Sử dụng Eclipse Integrated Development Environment (IDE-Môi trường phát triển có tích hợp Eclipse) và Java™ Platform, Standard Edition

Read More
20 Nov
Cài đặt và sử dụng Android với Eclipse

Cài đặt và sử dụng Android với Eclipse

Goolge thay đổi phương thức tải Android SDK nên mình quyết định viết lại, gộp luôn vào topic hướng dẫn sử dụng Eclipse.

Read more