Cho N, tìm số bé hơn N có độ bền lớn nhất (0 ≤ N ≤ 2.000.000.000)

Cho N, tìm số bé hơn N có độ bền lớn nhất (0 ≤ N ≤ 2.000.000.000)

Năm 1973, nhà Toán học Neil Sloan đưa ra khái niệm độ bền của một số nguyên không âm N như sau:

 • Nếu N có một chữ số thì độ bền của N bằng 0.
 • Nếu N có từ 2 chữ số trở lên thì độ bền của N bằng độ bền của số nguyên là tích các chữ số của N cộng 1.

Cho N, tìm số bé hơn N có độ bền lớn nhất (0 ≤ N ≤ 2.000.000.000).

Persist.inp

persist.out

Giải thích

100

77

Doben(77)=Doben(49)+1=Doben(36)+1+1=Doben(18)+1+1+1=

Doben(8)+1+1+1+1=0+1+1+1+1=4

Giải thuật:

- Để tìm độ bền một số cần một hàm tính tích các chữ số của n TICH(n).

- Cho d = 0. Lặp lại điều kiện n >9 việc: Tăng d lên 1 thay n = TICH(n).

Program Do_ben;

uses crt;

Var n,d,i,j,max:longint;

Function TICH(n:Longint):Longint;

Var tam:integer;

Begin

   if n=0 then tam:=0 else tam:=1;

   While n<> 0 do

   Begin

     Tam:=tam*(n mod 10);

     n:=n div 10;

   End;

   TICH:=Tam;

End;

Begin

   clrscr;


   Write('Nhap n:');Readln(n);

   Max:=0;

   For i:=1 to n do

   Begin

   d:=0;

   j:=i;

   gotoxy(1,2);

   Write('Dang duyet den so: ',i);

   While j>9 do

   Begin

     d:=d+1;

     j:=TICH(j);

   End;

   if d>=Max then

   Begin

     max:=d;

     gotoxy(1,3);

     Writeln('So co do ben lon nhat dang la ',i,' do ben la:',d);

   End;

   End;

   Gotoxy(1,4);

   Writeln('Da duyet xong');

   Readln

End.

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 5.1 (15 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 

Vô hiệu hoá các dịch vụ không mong muốn trong window 7

Trong phần 2 của loạt bài “17 cách để tăng tốc Windows 7″, chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm 6 cách để tăng tốc hiệu quả Windows 7 trên máy tính của mình.

Xịt Phòng Mosfly AFS Hương Nhiệt Đới 280ml mang lại cho bạn không gian sống trong lành

Giới thiệu Xịt Phòng Mosfly AFS Hương Nhiệt Đới 280ml

Xịt Phòng Mosfly AFS Hương Nhiệt Đới 280ml mang lại cho bạn không gian sống trong lành

Thủ thuật tối ưu Video cho website

Thủ thuật tối ưu Video cho website

Để videos của bạn hiển thị thực tiếp trong trang kết quả tìm kiếm (Search Engine Results Page - SERP), bạn phải tối ưu hóa trang Web, videos và nội dung text xung quanh video.

BLOG POSTS

 

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer