Liệt kê các tập con k phần tử của tập n phần tử bằng thuật toán Back Track

Liệt kê các tập con k phần tử của tập n phần tử bằng thuật toán Back Track

Xem lại lý thuyết thuật toán Back Track

>> Lý thuyết về thuật toán quay lui Back Track

Biểu diễn tập con k phần tử dưới dạng c1, c2,.., ck, trong đó 1< c1các giá trị đề cử cho ci là từ ci-1+ 1 cho đến n - k + i. Cần thêm vào c0 = 0. Các giá trị đề cử này mặc nhiên được chấp nhận mà không cần phải thêm điều kiện gì.

Liệt kê các tập con k phần tử của tập n phần tử bằng thuật toán Back Track

Chương trình cài đặt:

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define MAX  100

int B[MAX], n, k, count = 0;

void Init(void){

 printf("\n Nhap n="); scanf("%d", &n);

 printf("\n Nhap k="); scanf("%d", &k);

 B[0] = 0;

}

void Result(void){

 int i; count++;

 printf("\n Tap thu %d:", count);

 for (i = 1; i <= k; i++){

  printf("%3d", B[i]);

 }

 getch();

}

void Try(int i){

 int j;

 for (j = B[i - 1] + 1; j <= (n - k + i); j++){

  B[i] = j;

  if (i == k) Result();

  else Try(i + 1);

 }

}

void main(void){

 clrscr();

 Init();

 Try(1);

}

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

  • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Tính năng mới trong HĐH Mountain Lion phiên bản Beta

Tính năng mới trong HĐH Mountain Lion phiên bản Beta

Nằm trong Notification Center, tính năng "Đừng làm phiền" sẽ là bức tường cản phá những điều gây chi phối trong giờ làm việc trên Mac.

Sử dụng drush để import/export DB

If the sql dump file is on a remote server, you can use this terminal command to download a copy of the sql file:

Sự tiện lợi của Drupal 8 adoption led by Adam Balsam

Sự tiện lợi của Drupal 8 adoption led by Adam Balsam

Contributed modules in Drupal deliver the functionality and innovation proprietary content management solutions simply can't match

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services