Liệt kê các tập con k phần tử của tập n phần tử bằng thuật toán Back Track

Liệt kê các tập con k phần tử của tập n phần tử bằng thuật toán Back Track

Xem lại lý thuyết thuật toán Back Track

>> Lý thuyết về thuật toán quay lui Back Track

Biểu diễn tập con k phần tử dưới dạng c1, c2,.., ck, trong đó 1< c1các giá trị đề cử cho ci là từ ci-1+ 1 cho đến n - k + i. Cần thêm vào c0 = 0. Các giá trị đề cử này mặc nhiên được chấp nhận mà không cần phải thêm điều kiện gì.

Liệt kê các tập con k phần tử của tập n phần tử bằng thuật toán Back Track

Chương trình cài đặt:

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define MAX 100

int B[MAX], n, k, count = 0;

void Init(void){

 printf("\n Nhap n="); scanf("%d", &n);

 printf("\n Nhap k="); scanf("%d", &k);

 B[0] = 0;

}

void Result(void){

 int i; count++;

 printf("\n Tap thu %d:", count);

 for (i = 1; i <= k; i++){

 printf("%3d", B[i]);

 }

 getch();

}

void Try(int i){

 int j;

 for (j = B[i - 1] + 1; j <= (n - k + i); j++){

 B[i] = j;

 if (i == k) Result();

 else Try(i + 1);

 }

}

void main(void){

 clrscr();

 Init();

 Try(1);

}

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Thị trường nhân dụng qua Internet

Thị trường nhân dụng qua Internet

Thế kỷ 21 là kỷ nguyên của sự bùng nổ thông tin, và đi theo với sự phát triển của mạng Internet đã có không biết bao nhiêu dịch vụ và các cơ hội kinh doanh cho những ai biết sử dụng nó và có sáng kiến trong lãnh vực của mình.

Office Mobile for iPhone xuất hiện trên trang web của Microsoft

Office Mobile for iPhone xuất hiện trên trang web của Microsoft

Trang Office bằng tiếng Rumani và tài liệu hỗ trợ của Microsoft Pháp đã vô tình xác nhận sự tồn tại của bộ ứng dụng văn phòng di động dành cho iPhone và iPad.

Cách Installation profiles cho Drupal 7 site

Cách Installation profiles cho Drupal 7 site

Installing one of our new install profiles is as easy as installing Drupal itself. Assuming you have the basic requirements for installing Drupal

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer