Tìm đường đi trong mê cung - ma trận có kích thước 100x100

Tìm đường đi trong mê cung - ma trận có kích thước 100x100

Một mê cung được cho như hình bên dưới. Mê cung là một ma trận có kích thước 100x100. Trong đó màu trắng là đường đi, màu vàng là tường. Hãy tìm đường đi từ điểm bắt đầu có giá trị 2 đến điểm kết thúc có giá trị 3.

Giả sử đỉnh trên cùng bên trái có tọa độ là (0,0). Điểm bắt đầu là (1,1), điểm kết thúc là (13,13).

Hãy viết chương trình kiểm tra có thể đi từ điểm đầu đến điểm cuối. Nếu có đường đi in ra 1 ngược lại in ra 0.

bai toan me cung

[Input]

Dữ liệu đầu vào được ghi trong file MAZE.INP.

Dòng đầu ghi số thứ tự test case.

Các dòng tiếp theo là ma trận 100x100.

[Output]

Kết quả ghi ra file MAZE.OUT bắt đầu bằng ký tự #C theo sau là khoảng trắng, 0 nếu không có đường đi, 1 nếu có đường đi.

[I/O example]

7 10
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

[Output]

#1 1
#2 1
#3 1
#4 0
#5 0
#6 1
#7 1
#8 0
#9 1
#10 0

Chương trình cài đặt:

#include<iostream>

#include<conio.h>

#define nMax 100

using namespace std;

char matrix[nMax][nMax];

bool isReached;

void visit(char matrix[nMax][nMax], int x,int y){

 if(matrix[x][y] == '3'){

 isReached = true; return;

 }

 matrix[x][y] = '1';

 if(isReached == false && x-1 >=0 && (matrix[x-1][y] == '0' || matrix[x-1][y] == '3')) visit(matrix,x-1,y);

 if(isReached == false && x+1 <nMax && (matrix[x+1][y] == '0' || matrix[x+1][y] == '3')) visit(matrix,x+1,y);

 if(isReached == false && y-1 >=0 && (matrix[x][y-1] == '0' || matrix[x][y-1] == '3')) visit(matrix,x,y-1);

 if(isReached == false && y+1 <nMax && (matrix[x][y+1] == '0' || matrix[x][y+1] == '3')) visit(matrix,x,y+1);

}

int main(){

 freopen("MAZE.INP","r", stdin);

 freopen("MAZE.OUT","w", stdout);

 int testCase;

 int loop =1;

 int beginX, beginY;

 while(loop++ <= 10){

 isReached = false;

 cin>>testCase;

 for(int i=0;i<nMax;i++){

  cin>>matrix[i];

  for(int j=0;j<nMax;j++)

  if(matrix[j][i] == '2'){

   beginX = j; beginY = i;

  }

 }

 visit(matrix,beginX,beginY);

 if(isReached){

  cout<<"#"<<testCase<<" "<<1<<endl;

 }else{

  cout<<"#"<<testCase<<" "<<0<<endl;

 }

 

 }

 return 0;

}

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.1 (9 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Chrome 20 chính thức trình làng với tốc độ cực kì ấn tượng

Chrome 20 chính thức trình làng với tốc độ cực kì ấn tượng

Google vừa phát hành phiên bản Chrome 20 với điểm nhấn đáng chú ý trên phiên bản mới chính là tốc độ thực sự ấn tượng, đặc biệt khi sử dụng các dịch vụ của Google như Gmail, Youtube hay tìm kiếm…

Giới thiệu Handling Uncertainty khi Estimating Software Projects

Giới thiệu Handling Uncertainty khi Estimating Software Projects

As before, we’re using Wideband Delphi. You’ll need two (or more) people to estimate

Thiết kế website Drupal: www.deutschland.de

Thiết kế website Drupal: www.deutschland.de

The cross-media Germany portal, deutschland.de, aims to present a comprehensive, modern and topical picture of Germany abroad

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services