Tìm đường đi trong mê cung - ma trận có kích thước 100x100

Tìm đường đi trong mê cung - ma trận có kích thước 100x100

Một mê cung được cho như hình bên dưới. Mê cung là một ma trận có kích thước 100x100. Trong đó màu trắng là đường đi, màu vàng là tường. Hãy tìm đường đi từ điểm bắt đầu có giá trị 2 đến điểm kết thúc có giá trị 3.

Giả sử đỉnh trên cùng bên trái có tọa độ là (0,0). Điểm bắt đầu là (1,1), điểm kết thúc là (13,13).

Hãy viết chương trình kiểm tra có thể đi từ điểm đầu đến điểm cuối. Nếu có đường đi in ra 1 ngược lại in ra 0.

bai toan me cung

[Input]

Dữ liệu đầu vào được ghi trong file MAZE.INP.

Dòng đầu ghi số thứ tự test case.

Các dòng tiếp theo là ma trận 100x100.

[Output]

Kết quả ghi ra file MAZE.OUT bắt đầu bằng ký tự #C theo sau là khoảng trắng, 0 nếu không có đường đi, 1 nếu có đường đi.

[I/O example]

7 10
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

[Output]

#1 1
#2 1
#3 1
#4 0
#5 0
#6 1
#7 1
#8 0
#9 1
#10 0

Chương trình cài đặt:

#include<iostream>

#include<conio.h>

#define nMax 100

using namespace std;

char matrix[nMax][nMax];

bool isReached;

void visit(char matrix[nMax][nMax], int x,int y){

 if(matrix[x][y] == '3'){

 isReached = true; return;

 }

 matrix[x][y] = '1';

 if(isReached == false && x-1 >=0 && (matrix[x-1][y] == '0' || matrix[x-1][y] == '3')) visit(matrix,x-1,y);

 if(isReached == false && x+1 <nMax && (matrix[x+1][y] == '0' || matrix[x+1][y] == '3')) visit(matrix,x+1,y);

 if(isReached == false && y-1 >=0 && (matrix[x][y-1] == '0' || matrix[x][y-1] == '3')) visit(matrix,x,y-1);

 if(isReached == false && y+1 <nMax && (matrix[x][y+1] == '0' || matrix[x][y+1] == '3')) visit(matrix,x,y+1);

}

int main(){

 freopen("MAZE.INP","r", stdin);

 freopen("MAZE.OUT","w", stdout);

 int testCase;

 int loop =1;

 int beginX, beginY;

 while(loop++ <= 10){

 isReached = false;

 cin>>testCase;

 for(int i=0;i<nMax;i++){

  cin>>matrix[i];

  for(int j=0;j<nMax;j++)

  if(matrix[j][i] == '2'){

   beginX = j; beginY = i;

  }

 }

 visit(matrix,beginX,beginY);

 if(isReached){

  cout<<"#"<<testCase<<" "<<1<<endl;

 }else{

  cout<<"#"<<testCase<<" "<<0<<endl;

 }

 

 }

 return 0;

}

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.1 (9 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Bamboo Paper - Ứng dụng viết vẽ cho iPad

Bamboo Paper - Ứng dụng viết vẽ cho iPad

Bề mặt hết sức lý tưởng cho thao tác viết và vẽ của iPad là một điểm mạnh mà ứng dụng Bamboo Paper hiểu và khai thác.

Hướng dẫn cài đặt Phalcon trực tiếp trên Mac

Hướng dẫn cài đặt Phalcon trực tiếp trên Mac

Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cài đặt Phalcon trực tiếp trên Mac OSX để lập trình.

Kiểm soát côn trùng gián - dịch vụ diệt gián

Kiểm soát côn trùng gián - dịch vụ diệt gián

Gián tuy không gây tác hại bằng các loài côn trùng khác nhưng 1 số bệnh do gián gây ra rất nghiêm trọng và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services