VCT in ra màn hình xâu gồm các ký tự và tổng các chữ số 0 trong xâu

VCT in ra màn hình xâu gồm các ký tự và tổng các chữ số 0 trong xâu

Viết chương trình nhập vào một xâu in ra màn hình xâu gồm các ký tự và tổng các chữ số 0 trong xâu.

Ôn tập tên

Tên dùng để đặt cho tên chương trình, hằng, kiểu, biến, chương trình con… tên được chia thành 2 loại.

– Tên chuẩn đã được PASCAL đặt trước, chẳng hạn các hàm số SIN, COS, LN,… hằng số PI, kiểu INTEGER, BYTE, REAL…

– Tên do người dùng tự đặt.

+ Dùng bộ chữ cái, bộ chữ số và dấu gạch dưới để đặt tên

+ Bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới ( _ ) sau đó là chữ cái hoặc chữ số.

+ Không có khoảng trống ở giữa tên

+ Không được trùng với từ khoá.

+ Độ dài tối đa của tên là 127 ký tự, tuy nhiên cần đặt sao cho tên gọn và có ý nghĩa.

+ Pascal không bắt lỗi việc đặt tên trùng với tên chuẩn, nhưng khi đó ý nghĩa của tên chuẩn không còn giá trị nữa => ko nên đặt trùng tên chuẩn

Lưu ý: Pascal không phân biệt chữ hoa và chữ thường trong từ khóa, tên chuẩn hay tên. Ví dụ “BEGIN” hay “Begin” hay “BeGin” là như nhau. Tuy nhiên chúng ta nên tập thói quen viết một cách thống nhất tên trong toàn bộ chương trình.

Bài giải

Program Dem_kytu;

Uses crt;

Var I,dem_chu, dem_so, tong: integer;

S: string;

Begin

  Clrscr;

  Write('Nhap xau S: '); Readln(S);

  Dem_so:=0;

  For i:=1 to length(S) do

  If S[i] in ['0'..'9'] then Dem_so:=Dem_so+1;  
  
  Writeln('Trong xau S co tat ca ',Dem_so,' so');
  
  For i:=1 to length(S) do
  
  If S[i] <> #32 then 
    Writeln('Ky tu ',S[i],' trong S');    
  
  readln;

End.

Hình minh họa

ky tu

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Filtered HTML

 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Cách tạo server để truy cập trang web trong mạng nội bộ

Cách tạo window server để truy cập trang web trong mạng nội bộ

Trong một số trường hợp cần thực hiện một website chỉ dành riêng cho các máy tính trong hệ thống  mạng nội bộ truy cập để làm việc dựa trên một ứng dụng web chuyên nghiệp hoặc đơn giản là chỉ dùng để phổ biến thông tin nội bộ.

Bài 4 : Học sinh lập trình Scratch tạo thêm nhân vật thứ hai

Bài 4 : Học sinh lập trình Scratch tạo thêm nhân vật thứ hai

Trong cửa sổ Scratch, bạn hãy mở tập tin chương trình mà bạn đã lưu sau khi thực hiện trò chơi đơn giản “Dơi bắt chuột”. Nhìn lại những gì đã làm

Cài đặt hook_flag_access for controlling what the user can flag Drupal

Cài đặt hook_flag_access for controlling what the user can flag Drupal

Recently, a client wanted their site users to be able to show their support for certain content nodes in Drupal. This can be done very nicely with the flag module. In case you missed it, flag module is a very useful module that has many applications - such as flag as offensive, like, friend, etc.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung