Bài 20: Liệt kê tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Bài 20: Liệt kê tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Bài tập 20 (Dạng bài tập này giúp các bạn giỏi về: Lưu đồ thuật toán)

Liệt kê tất cả các “ước số” của số nguyên dương n

Cài đặt

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int main()
{
  int i, n;
  do
  {
  printf("\nNhap n(n > 0): ");
  scanf("%d", &n);
   if(n <= 0)
    {
    printf("\n N phai > 0. Xin nhap lai !");
    }
  }while(n <= 0);
  i = 1;

  while(i <= n)
  {
    if(n % i == 0)
      printf("%4d", i);
      i++;
  }

  getch();
  return 0;
}

Cách khác

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "math.h"
//-----------------------------
void souoc( designed n)
{
  for( int i=1;i<=n;i++)
  if(n%i==0)
  printf("%d",i);
}
//----------------------------
void main()
{
  clrscr();
  designed n;
  printf("\n nhap n: "); scanf("%d",n);
  printf("\n cac uoc so la:");
  souoc(n);
  getch();
}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9 (3 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hướng dẫn tạo hình ảnh dưới kết quả tìm kiếm - Google Author

Hướng dẫn tạo hình ảnh dưới kết quả tìm kiếm - Google Author

Google Author hiện nay đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định quyền tác giả cho một nội dung. Qua đó, Google có thể dựa vào tác giả với Profile trên Google Plus để đánh giá chất lượng bài viết, cũng như bản quyền cho nội dung.

Giới thiệu the state of ReST API trong Headless Drupal 8

Giới thiệu the state of ReST API trong Headless Drupal 8

This allows you to use all the Drupal 8 features to edit your content but present the content not only on a Drupal frontend but also on mobile apps or anything else that can work with JSON data.

12 doanh nghiệp dùng phần mềm lậu lên tới 7 tỉ đồng

C50 kiểm tra đột xuất 12 doanh nghiệp dùng phần mềm lậu lên tới 7 tỉ đồng

Con số này có được khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất việc tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực bản quyền phần mềm máy tính tại 12 doanh nghiệp, trong đó có 2 công ty bán máy tính.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services