Google Reader Thêm Nút “Share”

Tuy nhiên cách đó sẽ tăng thêm thao tác khi mà chúng ta muốn chia sẻ thông lên. Và nay việc đó sẽ trở lên dễ dàng hơn khi mà Google Reader vừa mang trở lại một nút “Share” hoàn toàn mới cho phép bạn nhanh chóng chia sẻ chỉ bầng bấm nút “Share” và bấm lại một lần nữa ở cửa sổ mới.

Google Reader Thêm Nút “Share”

Người dùng có thể sử dụng phím tắt Shift+S để thực hiện điều đó nhưng vẫn phải bấm “Share” ở công đoạn cuối cùng.
Việc Google Reader tách thêm tính năng chia sẻ này từ +1 có thể là một ý tưởng tốt vì đôi khi người dùng chỉ muốn chia sẻ thông tin mà thôi mà không bắt buộc phải +1 nguồn tin đó.

Google OS

 

Tags: