Chuyển dịch hạ tầng lên điện toán đám mây và các mô hình tham khảo cho doanh nghiệp

Áp dụng CN ĐTĐM thay thế hạ tầng On-premise có thể giúp DN tiết kiệm 30% chi phí đầu tư phần cứng, giảm các chi phí cơ hội và các rủi ro.

Một số vấn đề khá thường gặp với các hệ thống vật lý truyền thống chính là nguy cơ hỏng hóc do tai nạn, chập cháy, bảo trì phần cứng. Với CN ĐTĐM cho phép DN không phải lo lắng về điều này. Chỉ cần thanh toán cho các dung lượng tài nguyên đã sử dụng, nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây sẽ xử lý toàn bộ công việc vận hành, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định 24/7.

Trong một nghiên cứu của công ty nghiên cứu thị trường Vanson Bourne, việc ứng dụng điện toán đám mây đã giúp các doanh nghiệp được khảo sát giảm tới

PDF: 
Fivestar: 
No votes yet