HTML/CSS

03 Dec
Thuộc tính z-index, Layers trong CSS

Thuộc tính z-index, Layers trong CSS

Chào các bạn, chúng ta đã bít định dạng css qua chiều dài, chiều rộng còn một phần mà các bạn cũng cần phải quan tâm đó là chiều sâu của các đối tượng hay layers trong css và hôm này chúng ta sẽ trình bày về vấn đề này.

Read More
03 Dec
Thuộc tính Position trong CSS

Thuộc tính Position trong CSS

Chúng ta đã tìm hiểu về foat và clear trong css, hai thuộc tính này sử dụng đôi khi mình chưa kiểm soát chính xác về vị trí của nó trong trang web thì Position trong css sẽ cho chúng tra nhiều lựa chọn hơn, chúng ta có thể định chính xác vi trí của các đối tượng trên website.

Read More
03 Dec
Thuộc tính Float và clear trong CSS

Thuộc tính Float và clear trong CSS

Chào các bạn, bài hôm nay mình xin nói về float và clear trong CSS đây là kỹ thuật sử dụng rất nhiều khi bạn layout giao diện website. Float và clear càng phát triển và được nhiều người bít đến hơn khi layout bằng div chiếm ưu thế hơn.

Read More
03 Dec

Khái niệm Box Model trong CSS

Box Model trong CSS là một định dạng khung, hộp bao quang một thành phần nào đó. Trong CSS Box Model bao gồm: width, height, padding, margin, border và các tùy chọn khác nữa.

Read More
03 Dec
Class và định danh ID trong CSS

Class và định danh ID trong CSS

Chào các bạn chúng ta đã tìm hiểu về một số định dạng trong văn bản: kiểu chữ, font size… Và bây giờ vấn đề là phải gắng kết các định dạng đó vào trong các thẻ html, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu class và id trong css.

Read More
03 Dec
Lưu ý về background và định dạng văn bản trong CSS

Lưu ý về background và định dạng văn bản trong CSS

CSS sử dụng thì khá dễ nhưng để dùng như thế nào cho đúng chuẩn, đúng ý đồ, mục đích và sao cho tối ưu nhất thì quả thật là không dễ dàng chút nào. Bài hôm nay sẽ cho bạn một vài điều cần chú ý để giúp bạn định dạng CSS hiệu quả hơn áp dụng vào định dạng CSS trong văn bản.

Read More
03 Dec

CSS: ngôn ngữ quy định cách trình bày

CSS (Cascading Style Sheets) là một ngôn ngữ quy định cách trình bày cho các tài liệu viết bằng HTML, XHTML, XML, SVG, hay UML,…

Read More
03 Dec

HTML cơ bản

HTML là chữ viết tắt của Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ hiển thị siêu văn bản), Một file HTML là một file text bao gồm những tag nhỏ, mỗi tag có một công dụng riêng và bạn có thể tự định nghĩa một tag html cho riêng bạn.

Read More
03 Dec
Vài khái niệm cần biết khi bắt đầu học thiết kế web

Vài khái niệm cần biết khi bắt đầu học thiết kế web

Internet là gì: Internet là mạng toàn cầu, kết nối các máy tính theo cùng một giao thức chung (TCP/IP). Internet còn có thể hiểu là mạng của các mạng máy tính (network of network).

Read More
16 Jan
Bóc tách nội dung từ trang Web

Bóc tách nội dung từ trang Web

Việc bóc tách nội dung trên web thường được thực hiện bằng cách sử dụng các crawler hay wrapper.

Read More
06 Dec
Giới thiệu về HTML 5

Giới thiệu về HTML 5

HTML5 cho phép tạo ra các trang web có thể hoạt động tốt trên nhiều trình duyệt khác nhau của bất kỳ thiết bị nào.

Read More
30 Nov
19 Ứng dụng hứa hẹn trên nền HTML5

19 Ứng dụng hứa hẹn trên nền HTML5

HTML5, được xem là một công cụ có biểu hiện xuất sắc, hứa hẹn sẽ sớm soán ngôi Flash trong một ngày không xa.

Read More
29 Nov
HTML5 sẽ chấm dứt sự thịnh vượng của Flash?

HTML5 sẽ chấm dứt sự thịnh vượng của Flash?

Quan điểm về tương lai của web: tiếp tục dùng Adobe Systems Flash hay chuyển sang công nghệ mới đã được tranh cãi từ ...

Read More

Các trang

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung

Bài bình luận gần đây